Pedagogika specjalna - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6153
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika specjalna - ćwiczenia - strona 1 Pedagogika specjalna - ćwiczenia - strona 2 Pedagogika specjalna - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: specyfika nauczania niewidomych, zasady rewalidacji niewidomych, pojęcie tyflopedagogika, głuchota a rozwój psychiczny dziecka, kompensacja u niesłyszących, wpływ braku wzroku na rozwój psychiczny dziecka.

Kolejny plik porusza kwestie takie jak: pedagogika opiekuńcza, pedagog, przedmiot pedagogiki opiekuńczej, związki między opieką a wychowaniem, opieka, rozwód, przemoc, alkoholizm, prostytucja nieletnich.

Trzeci plik to test z opracowanymi odpowiedziami z przedmiotu pedagogika specjalna.

1
Bezpieczeństwo pracy to:
Zespół warunków których zachowanie jest konieczne aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia
2
Higiena pracy to:
Nauka i działania obejmujące środki służące zapobieganiu chorobom zawodowym
3
Ochrona pracy to:
Działania rządu parlamentu składające się na gwarancje prawne służące zabezpieczeniu zdrowi i życia ludzkiego w procesie pracy
4
Elementy systemu pracy to:
Sektor wykonawczy, nadzoru i naukowo badawczy
5
Sektor nadzoru to:
Urzędy państwowe (np. PiP) i społeczni inspektorzy pracy oraz związki zawodowe 6
Sektor naukowo badawczy w pojęciu ochrony pracy to:
CIOP oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu
7
Ergonomia zajmuje się
Relacja człowiek maszyna
8
Ergonomia koncepcyjna to:
Projektowanie obiektów przemysłowych i jego wyposażenie w sposób dostosowany do wymagań jego pracowników
9
Zagrożenie w środowisku pracy to:
Stan środowiska mogący spowodować straty a w szczególności wypadek lub chorobę
10
Czynniki zagrożeń to zjawiska
Powodujące wypadek przy pracy lub choroby zawodowe
11
Najbardziej narażone na możliwości powstania w wypadku są prace
Niepowtarzalne wykonywane sporadycznie
12
Pierwsza zasada bezpieczeństwa pracy nakazuje:
Osłaniać elementy ruchome maszyny do wysokości 2,5 m
13
Druga zasada bezpieczeństwa pracy:
Zakazuje jakichkolwiek czynności przy maszynie będącej w ruchu
14
Najwyższe dopuszczalne stężenia NDS dotyczą:
Szkodliwości substancji które można wyrazić w jednostkach masy i objętości
15
Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe NDSCH to stężenie pozwalające na prace przez:
30 minut w czasie zmiany roboczej
16
Czy NDSP pozwala na pracę:
Nie pozwala w żadnym momencie
17
Pracodawca jest zobowiązany do badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w przypadku stężenia ich stężeń lub natężeń od 0,5 do 1,0 wartości dopuszczalnej: Jeden raz w roku
18
Wypadek przy pracy to:
Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło w związku z pracą
19
Czy wypadek który nastąpił przy wykonywaniu przez pracownika czynności w interesie zakładu:
Wypadkiem przy pracy
20
Wpadek zrównany z wypadkiem przy pracy to wypadek W podróży służbowej
21
Wypadek w szczególnych okolicznościach to wypadek
Przy ratowaniu życia lub mienia innych ludzi na powódź, pożar
22
Zgodę na uruchomienie urządzeń zatrzymanych w związku z wypadkiem podczas pracy wydaje
Pracodawcza w uzgodnieniu z społecznym inspektorem pracy i prokuratorem (wypadek śmiertelny) oraz inspektorem OUG (w kopalni)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz