Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej - strona 1 Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej - strona 2 Surdopedagogika-dział pedagogiki specjalnej - strona 3

Fragment notatki:

SURDOPEDAGOGIKA JAKO DZIAŁ PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Surdopedagogika ( łac . surdus - głuchy ) jest to dział szczegółowy pedagogiki specjalnej zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi problemami kształcenia i wychowania jednostek z wadami słuchu i wadami mowy wynikającymi z zaburzeń słuchu. Stopień utraty słuchu może być różny od lekkiego niedosłuchu do pełnej głuchoty. Duże znaczenie ma ustalenie stopnia niedosłuchu i klasyfikacja dzieci z wadami słuchu. Zasady klasyfikacji dzieci z wadami słuchu: Lekki niedosłuch (mniej niż 30 db) - trudności w słyszeniu mowy szeptanej. Umiarkowany niedosłuch (mniej niż 60 db) - trudności w słyszeniu mowy potocznej, która może być jednak odebrana bez aparatu głównie drogą słuchową. Znaczny niedosłuch (60-90 db) - po odpowiednim treningu mowa jest rozumiana głównie drogą słuchową. Głuchota (więcej niż 90 db) - mowa potoczna nie jest rozumiana nawet przy pomocy aparatury i po treningu słuchu. Stopień utraty słuchu nie jest jedynym kryterium przy kwalifikowaniu dziecka do określonego rodzaju szkoły. Zasadniczy wpływ na zakwalifikowanie dziecka ma także jego ogólny rozwój psychiczny i ogólny stan zdrowia. Etiologia wad słuchu obejmuje trzy zasadnicze zespoły czynników powodując: A - głuchotę dziedziczną, B - głuchotę wrodzoną, C - głuchotę nabytą. A Głuchota dziedziczna - gdy występuje ona również u innych członków tej samej rodziny, którą dzieli się na: dominującą - łączy się z innymi zaburzeniami, nie zawsze ujawnia się od urodzenia, niekiedy dop iero po kilkunastu latach i jest trudna do stwierdzenia, recesywna - może pojawić się w każdym pokoleniu. B Głuchota wodzona - przyczyny: choroby matki w czasie ciąży (choroby wirusowe), czynniki toksyczne (uszkodzenie płodu), zaburzenia hormonalne (kon flikt serologiczny). C Głuchota nabyta - spowodowana jest przyczynami działającymi w okresie porodu i w czasie dalszego rozwoju jednostki. W czasie porodu słuch dziecka może uleć uszkodzeniu na skutek urazu powodującego krwotok i niedotlenienie. We wczesnym okresie życia dziecka rozpoznanie głuchoty nabytej jest trudne, gdyż czynniki chorobowe działać mogą w ciągu dłuższego czasu i wpływać uszkadzająco na organy słuchu. Częstą przyczyną głuchoty nabytej w pierwszych latach życia jest zapalenie opon mózgowych, a w dalszych latach choroby zakaźne (odra, gruźlica) i wpływ urazów (akustycznych, przypadkowych), rzadziej zdarza się głuchota spowodowana urazami psychicznymi. Głuchota wpływa również na rozwój psychiczny dziecka - utrudnia przyswajanie języka oraz kontakt z otoczeniem. Nawet ze znacznym ubytkiem słuchu jednostka może osiągnąć dobry poziom szkolny i dobre przygotowanie do pracy zawodowej, a przez to korzystne warunki przystosowania społecznego.

(…)

…, szkoły podstawowe i zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły podstawowe dla dzieci niedosłyszących. Dla dzieci głuchych z obniżonym poziomem umysłowym są szkoły specjalne oraz klasy przy szkołach dla dzieci głuchych o normalnej inteligencji. Wszystkie szkoły posiadają internaty. Selekcja do tych szkół wymaga diagnozy psychologicznej, lekarskiej, audiologicznej. Ze szkołami dla dzieci głuchych…
… w usamodzielnianiu absolwentów szkół dla głuchych, zatrudniając ich w zakładach pracy chronionej i w inwalidzkich zakładach produkcyjnych. Związek prowadzi również szeroką działalność kulturalno-oświatową, wspiera organizacje sportowe, zajmuje się działalnością wydawniczą dla głuchych. Pierwsze szkoły dla głuchych powstały dopiero w drugiej połowie XVIII w., przyczyną tak późno wprowadzonej formy instytucjonalnej opieki pedagogicznej nad głuchymi było to, że głuchych traktowano jako nie wychowalnych. Jednostki takie określano jako „głuchonieme”, dopiero pod koniec XIX w. przyjęto określenie „głuchy” w odróżnieniu od „głuchoniemego”. Obowiązkiem szkolnym objęto dzieci głuche już na początku XIX w., a w drugiej połowie XIX w. powstają pierwsze szkoły zawodowe dla głuchych (w Berlinie 1873r.), natomiast przedszkola…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz