Zbieg przestępstw - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przestępstw - omówienie - strona 1 Zbieg przestępstw - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZBIEG PRZESTĘPSTW
O zbiegu przestępstw mówi się wówczas, gdy sprawca dopuści się kilku czynów przestępnych, za które jest następnie sądzony łącznie, na jednej rozprawie.
Zbieg przestępstw może być jednorodny lub różnorodny. Zbieg jedno- rodny występuje, gdy sprawca popełnia kilka przestępstw tego samego rodzaju, na przykład kradzież, rozbój i przywłaszczenie (wszystkie trzy przestępstwa przeciwko mieniu). Zbieg różnorodny polega na popełnieniu kilku przestępstw różnego rodzaju, nie należących do tej samej grupy, ze zbiegiem różnorodnym będziemy więc mieli do czynienia, gdy sprawca podrobi czek oraz pobije sąsiada.
Sąd każde przestępstwo rozpatruje oddzielnie, uwzględnia zachodzące okoliczności łagodzące i obciążające, za każde przestępstwo wymierza osobną karę, a na ich podstawie karę łączną.
Systemy prawa karnego innych państw przyjmują różne zasady, w oparciu o które następuje połączenie kar. Jeden skrajny system polega na dodaniu do siebie poszczególnych kar, co jest najbardziej niekorzystne dla sprawcy. Drugi sprowadza się do wchłonięcia przez karę najwyższą wszystkich pozostałych kar. Ten system jest z kolei bardzo korzystny dla skazanego, gdyż kara łączna równa się najwyższej z wymierzonych kar pojedynczych.
Polskie prawo karne przyjęło rozwiązanie pośrednie. Sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary wymierzone za zbiegające się przestępstwa.
Zasady określające wysokość kary łącznej są następujące. Kara łączna nie może być niższa od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępst- wa. Kara łączna nie może być wyższa od sumy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa i nie może przekroczyć górnej granicy danego rodzaju kary.
Łączeniu podlegają tylko kary zasadnicze tego samego rodzaju, nie można łączyć na przykład grzywny z karą ograniczenia wolności. W razie skazania za jedno ze zbiegających się przestępstw na karę śmierci, orzeka się tę karę jako łączną karę zasadniczą. Podobnie sąd orzeka odpowiednio łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności albo łączną karę 25 lat pozbawienia wolności, jeżeli kara taka została wymierzona za jedno ze zbiegających się przestępstw.
W przypadku skazania za poszczególne przestępstwa na kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności po dokonaniu odpowiedniej zamiany (zamienia się ograniczenie wolności na pozbawienie wolności, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom pozbawienia wolności).
W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i grzywny, sąd wymierza osobno karę łączną pozbawienia wolności, osobno zaś karę łączną grzywny.
W granicach przewidzianych dla kary łącznej sąd decyduje swobodnie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz