Prawo dla ekonomistów

note /search

Swiadomość prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316

ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomości przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa. Świadomość prawna to ocen...

Istota prawna - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

ISTOTA PRAWA Nietrudno dostrzec, że prawo jest pojęciem wieloznacznym i nie każdy, kto tego słowa używa, ma na myśli to samo. Są prawa przyrody, prawa rozwoju społecznego, prawa ekonomiczne, jest prawo narodów do samookreślenia, prawo c...

Norma prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1848

. NORMA PRAWNA Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej defincja jest zbliżona do definicji prawa 4 . Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma prawna charakteryzuje się następując...

Normy prawne bezwzględne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1834

NORMY PRAWNE BEZWZGLĘDNIE I WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE I , W systemie prawnym występują dwa rodzaje norm prawnych, które różnią się między sobą charakterem i mocą obowiązującą. Są to: ^a) normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne), Zjśfh

Podział zdarzeń prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2373

PODZIAŁ ZDARZEŃ PRAWNYCH Wśród zdarzeń prawnych przeprowadza się wiele różnych podziałów, stosując rozmaite kryteria. Podział przedstawia się też odmiennie w różnych gałęziach prawa. Poniżej przedstawiony został najczęściej przyjmowany sche- mat podziału zdarzeń prawnych na gruncie prawa cywilnego...

Prawo a moralność - Stosunek społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

PRAWO A MORALNOŚĆ Obserwując zachowanie się ludzi w wielu codziennych sytuacjach łatwo dojść do wniosku, że w swym postępowaniu kierują się oni nie tylko prawem. Wskazuje na to fakt, że w wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania. Jedyne wolne mi...

Praworządność - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2870

. PRAWORZĄDNOŚĆ Poglądy na praworządność nie są jednolite. Według jednych autorów praworządność to pewna metoda kierowania społeczeństwem. Inni twierdzą, że jest to określona funkcja. Według jeszcze innych praworządność należy rozumieć jako pewną zasadę ustrojową, tak ważną, że często znajduje ona...

Przepis prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

PRZEPIS PRAWNY Akt normatywny składa się z przepisów prawnych. Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punkt, ustęp itd. Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno- -prawne uzasadniają często zamieszcz...

Stosunek prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

STOSUNEK PRAWNY Między żyjącymi gromadnie ludźmi dochodzi nieustannie do kontaktów. Ludzie nawiązują znajomości i przyjaźnie, świadczą sobie usługi , łączy ich członkostwo jednego klubu sportowego, jazda w jednym wagonie, nawet czekanie w jednej kolejce. Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy...

Zdarzenie prawne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2079

ZDARZENIE PRAWNE Poprzednio omówione zostały stosunki prawne, owe nawiązujące się i rozwiązujące międzyludzkie więzi, które tym się spośród innych wyróżniają, że są uregulowane przez prawo. Z kolei nasuwa się pytanie, co powoduje nawiązy...