Przepis prawny - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepis prawny - definicja - strona 1 Przepis prawny - definicja - strona 2

Fragment notatki:

PRZEPIS PRAWNY
Akt normatywny składa się z przepisów prawnych.
Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punkt, ustęp itd.
Przepis nie musi pokrywać się z normą prawną. Względy techniczno- -prawne uzasadniają często zamieszczenie pewnych elementów normy w róż- nych artykułach i paragrafach lub też sformułowanie w danym przepisie jedynie sankcji, z pozostawieniem określenia innych elementów normy odręb- nym aktom normatywnym (są to tzw. przepisy blankietowe).
Jak więc wynika z tego, co powiedziano, nie należy utożsamiać norm prawnych z przepisami prawnymi. Tym co oglądamy czytając - na przykład kodeks karny, jakieś rozporządzenie lub zarządzenie - są przepisy, a nie normy
prawne. Normy prawne są w pewien, najczęściej dość złożony i zawiły sposób zakodowane w przepisach prawnych; wykładnia zespołu przepisów polega na odkodowaniu zawartych w tych przepisach norm. Na przykład jakiś przepis zawiera określenie adresata normy, inne przepisy zawierają określenie okolicz- ności, w których dana norma znajduje zastosowanie, w innych jeszcze określa się nakazywany sposób postępowania 5 .
Potocznie, zwłaszcza w języku praktyki prawniczej, terminów „norma prawna" i „przepis prawny" używa się zamiennie.
W większych aktach normatywnych przepisy są pogrupowane na księgi, części, działy, rozdziały itp. Pomaga to w odszukaniu potrzebnego przepisu. Bez takiej systematyki posługiwanie się aktem normatywnym o dużej objętości byłoby bardzo trudne. Dotyczy to przede wszystkim kodeksów. Każda jednostka podziału poświęcona jest określonemu zagadnieniu.
Niektóre akty normatywne zaopatrzone są także we wstęp, zawierający określone deklaracje ustawodawcy, zwłaszcza wyjaśnienie celu, w jakim akt został wydany. Jest to tzw. preambuła
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz