Norma prawna - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma prawna - definicja - strona 1 Norma prawna - definicja - strona 2

Fragment notatki:

. NORMA PRAWNA
Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej defincja jest zbliżona do definicji prawa 4 .
Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.
Norma prawna charakteryzuje się następującymi cechami
Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek. Każdy, kto znajdzie się w sytuacji opisanej przez normę, ma obowiązek zachowywać się tak, jak norma nakazuje.
Norma prawna ma charakter dwustronny. Z każdej normy wynika dla jednej osoby obowiązek, a dla drugiej prawo, będące korelatem tego obowiąz- ku. Jeśli dłużnik ma obowiązek zwrócenia długu w oznaczonym terminie, to w tym samym terminie wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu pożyczonej kwoty. Jedno i drugie wynika z tej samej normy prawnej.
Norma prawna jest zagwarantowana przymusem państwo wym. stosowa- nie się do niej nie jest więc zależne od woli zainteresowanych osób.
Norma prawna zbudowana jest z trzech części. W jej skład wchodzą:
hipoteza,
dyspozycja,
sankcja.
Każda norma prawna znajduje zastosowanie tylko w pewnej sytuacji. Sytuację tę określa część normy zwana hipotezą.
Dyspozycja jest to ta część normy prawnej, która wskazuje obowiązujący
w danej sytuacji - sposób zachowania. Co należy zrobić, a co jest zabronione
o tym informuje właśnie dyspozycja. Jest ona kluczową częścią normy.
Sankcja jest to ta część normy prawnej, która mówi, jakie ujemne skutki pociągnie za sobą niezastosowanie się do dyspozycji.
Sankcji nie należy utożsamiać z karą. Jedynie w normach prawa karnego sankcja przybiera postać kary. Formy sankcji w innych gałęziach prawa są rozmaite. Na przykład sankcją za naruszenie zasad sporządzania testamentu jest nieważność testamentu.
Poglądy na budowę normy prawnej są w teorii prawa rozbieżne. Istnieje na przykład pogląd, w myśl którego normy prawne występują zawsze parami: norma sankcjonowana i norma sankcjonująca. Każda z nich składa się z hipotezy i dyspozycji. Niektórzy autorzy zajmujący się prawem karnym stoją na stanowisku, że normy tej gałęzi prawa składają się wyłącznie z dyspozycji i sankcji, natomiast są pozbawione hipotezy.
1
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz