Konwencje dotyczące struktury norm prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwencje dotyczące struktury norm prawnych - omówienie - strona 1 Konwencje dotyczące struktury norm prawnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Konwencje dotyczące struktury norm prawnych
Struktury jednoelementowe
Niektórzy autorzy określoną wypowiedź nazywają normą prawną, jeżeli tylko wskazuje ona sposób należytego postępowania, np. „nie kradnij”, „nie zabijaj” itp.
Struktury dwuelementowe
Rzecznicy tego stanowiska uważają, że wszystkie w ten sposób konstruowane normy prawne są wypowiedziami typu „jeżeli...”, „to...”. Różnie bywa jednak traktowana sprawa, co ma być poprzednikiem („jeżeli”), a co następnikiem (”to...”) tak konstruowanej normy. Np.: Stan faktyczny - skutki prawne (np. „kto z winy swej wyrządził szkodę drugiej pszczółce (stan faktyczny),obowiązany jest wypłacenia odszkodowania tej pszczółce (skutek prawny)”) Hipoteza - dyspozycja - sankcja nie jest koniecznym elementem struktury, (np. „jeżeli osoba jest właścicielem (hipoteza), ma prawo posiadania, używania i rozporządzania swym mieniem (dyspozycja)”)
Hipoteza - dyspozycja albo dyspozycja - sankcja (np. „kto znalazł rzecz zgubioną (hipoteza), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (dyspozycja)” lub „kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość (dyspozycja), podlega karze ograniczenia wolności do lat 3 (sankcja)”
Hipoteza - dyspozycja albo hipoteza - sankcja (np. „kto znalazł rzecz zgubioną (hipoteza), powinien zatrzymać dla siebie (dyspozycja)” lub „kto nie wykonuje zadanych prac domowych z logiki (hipoteza), podlega karze 13 batów (sankcja)”
Hipoteza (tymczasowe) przypuszczenie, mające ułatwić (naukowe) wyjaśnienie zjawiska; domysł; założenie oparte na prawdopodobieństwie a wymagające sprawdzenia.
Dyspozycja rozporządzenie, polecenie, wskazówka; plan, układ, podział (książki, referatu itd.).
Struktury trójelementowe
Zgodnie z założeniami omawianej koncepcji „całość” nazwana normą prawną stanowi dopiero skonstruowana z przepisów prawa reguła zachowania, zbudowana z trzech elementów: hipotezy
dyspozycji
sankcji
np. „kto nie przychodzi na zajęcia z logiki (hipoteza), a na zajęcia należy przychodzić (dyspozycja), podlega karze pozbawiania praw ucznia na okres 2 miesięcy (sankcja)”
Norma sprzężona
Całość tworzą dopiero dwie normy wzięte łącznie:
norma sankcjonowana, składająca się z hipotezy i dyspozycji
norma sankcjonująca, składająca się z hipotezy (naruszenie normy sankcjonowanej) i z dyspozycji (obowiązek poniesienia skutku naruszenia i uprawnienie do realizacji tego skutku)


(…)

…, obejmujący nawet element nieskończoności relacji: jeżeli p to q, a jeżeli nie q to r, a jeżeli nie r to s, i tak dalej w nieskończoność lub dowolną oznaczoną albo nie oznaczoną ilość dalszych relacji. Jednakże regressus ad infinitum (ciąg do nieskończoności) nie jest możliwy, ponieważ szybko urywa się ciąg postanowień prawa określających następstwa prawne zachowań niezgodnych z prawem. Rekapitulacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz