Rzeczywisty – realny zbieg przestępstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczywisty – realny zbieg przestępstw - strona 1 Rzeczywisty – realny zbieg przestępstw - strona 2 Rzeczywisty – realny zbieg przestępstw - strona 3

Fragment notatki:

RZECZYWISTY - REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW Zachodzi wtedy, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Zbieg ten wchodzi zatem w grę tylko wtedy, gdy czyny nie są podzielone wyrokiem skazującym. Zbieg przestępstw może być jednorodny, tzn. gdy w zbiegu pozostają przestępstwa tego rodzaju, np. dwie lub trzy kradzieże, albo różnorodny, chodzi o przestępstwa różnego typu, np. kradzież z bójką, kradzież z uszkodzeniem ciała. W razie skazania sprawcy za dwa lub więcej przestępstw pozostających w zbiegu rzeczywistym sąd po wymierzeniu kar jednostkowych za każde ze zbiegających się przestępstw zobowiązany jest do wymierzenia kary łącznej. Na egzaminie: - kara łączna - zbieg przestępstw realny - zbieg przestępstw pozorny Istnieją różne systemy określania kary łącznej: 1. system kumulacji - stosowany w USA 2. system absorpcji - czyli pochłaniania - najsurowsza kara pochłania pozostałe 3. system asperacji - zaostrzenia - najsurowsza z wymienionych kar jednostkowych 4. system wymiaru kary łącznej - przyjęty w polskim KK 2 lata i 6 lat 1. 8 lat 2. 6 lat 3. 6 lat podwyższone wg kodeksu GRANICE WYMIARU KARY ŁĄCZNEJ art. 86 KK Dolną granicą kary łącznej jest najwyższa z kar wymierzonych, a górną suma kar wymierzonych, przy czym kara łączna nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności, 18 m-cy ograniczenia wolności, 540 stawek dziennych grzywny. Wymiar kary łącznej wg w/w zasady ma zastosowanie wtedy, gdy za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary tego samego rodzaju. Od tej zasady przewidziano w art. 87 KK wyjątek, który polega na tym, że można łączyć karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności i w takiej sytuacji ograniczenie wolności przelicza się na karę pozbawienia wolności stosując przelicznik 1 m-c ograniczenia wolności = 15 dni pozbawienia wolności i wymierza się karę łączną pozbawienia wolności. Za I czyn wymierzono 6 m-cy ograniczenia wolności Za II czyn 6 m-cy pozbawienia wolności Za III 3 lata pozbawienia wolności Granice wymiaru kary łącznej - 3 lata - 3 lata i 9 miesięcy ŁĄCZENIE KAR NAJSUROWSZYCH Jeżeli za jedno z przestępstw wymierzono karę 25 lat pozbawienia wolności, albo karę dożywotniego pozbawienia wolności stosuje się zasadę absorpcji - tzn. ta kara, czyli 25 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności jest karą łączną. Jeżeli zaś wymierzono dwie lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności to sąd może stosując zasadę asperacji orzec dożywotnie pozbawienie wolności jako karę łączną.

(…)

….
Podobny sposób popełnienia oznacza konieczność zastosowania tej samej kwalifikacji prawnej do tych samych przestępstw np. kradzież kradzież.
Obok tożsamości kwalifikacji prawnej musi istnieć podobieństwo faktycznego sposobu popełnienia.
Sposób nie jest faktycznie podobny jeżeli np. jedna kradzież jest kradzieżą kieszonkową, a druga kradzieżą towaru w sklepie.
W przypadku ciągu przestępstw sąd orzeka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz