Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - strona 4

Przestepstwa skutkowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

PRZESTĘPSTWA SKUTKOWE Z DZIAŁANIA Podstawowa definicja przyczyny: suma warunków koniecznych (J.S. Mill) Zjawisko A jest konieczne dla zjawiska B, gdy brak zjawiska A to brak zjawiska B Tylko jeśli p to q (przyczyna dla skutku) Dokonano rozwinięcia definicji Milla; powstały: Teoria ekwiwalencji...

Rodzaje przestępstw, sankcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

RODZAJE PRZESTĘPSTW: POWSZECHNE INDYWIDUALNE - przestępca posiada określone cechy; Właściwe - dotyczy tylko takiego zachowania, o tyle tylko jest przestępstwem, o ile popełni je osoba do tego przewidziana w kodeksie. np. Art. 228 Niewłaściwe - cecha sprawcy powoduje przesunięcie odpowiedzialności...

ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO: Art. 87 K Konstytucja tylko ustawy mogą stanowić zasady prawa karnego, konstytucja Ustawy (KK) nie normuje tych kwestii Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Orzecznictwo Doktryna - publikacje naukowe również mają wpływ na kształt ustaw, g...

FUNKCJE PRAWA KARNEGO - Kryminologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

FUNKCJE PRAWA KARNEGO: sprawiedliwościowa - odwetowa, ochronna - ochrona ważnych dóbr i wartości społecznych, gwarancyjna - prawo ma gwarantować trafność represji karnej, ma być wiadomo, że kara będzie, kompensacyjna - zadośćuczynienie za wyrządzone szkody (wiąże się z prawem poszkodowanego); p...

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

KONTRATYPY: Obrona konieczna Art. 25 § 3 przy strachu bądź silnym wzburzeniu. Ocena powinna być dokonywana przez sąd, są to trudne sprawy analizowane przez biegłych. Uszczerbku doznają dobra sprawcy. Kolejna zmiana: Pomoc konieczna - interwencja podejmowana nie przez osobę atakowaną przez zamach...

Obrona konieczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

OBRONA KONIECZNA Nie ma wymogu subsydiarności - prawo obrony koniecznej nie przysługuje dopiero wtedy, gdy nie ma innej formy obrony. Np. można się było uchylić, czy coś w tym stylu - można się zamachowcy obiektywnie przeciwstawić. Nie o...

Podział norm, rodzaje opisów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

PODZIAŁ NORM kodeksu karnego: Sankcjonowana - określają nakazy i zakazy określonych zachowań. Sankcjonująca - do organu sprawiedliwości i określa ich obowiązki i uprawnienia związane z naruszeniem normy sankcjonowanej. Każda norma ma swój zakres normowania i zastosowania: Zakres normowania - okr...

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

ŚRODKI PENALNE: Kary - art. 32 KK: Karami są: 1) grzywna, 2) ograniczenie wolności, 3) pozbawienie wolności, (terminowa - od miesiąca do 15 lat) 4) 25 lat pozbawienia wolności, 5) dożywotnie pozbawienie wolności Odpłata za coś, co się zrobiło. Najwcześniejszy środek karny. Środki karne - art. 39 K...

Wina

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

WINA Grupa teorii psychologicznych - wina to określony stosunek psychiczny sprawcy do czynu; stosunek woli, świadomości, uczucia. W tym ujęciu wina odpowiada naszej stronie podmiotowej ((nie)umyślność). Grupa teorii normatywnych - Czysta teoria normatywna wychodzi poza stronę podmiotową - wina to go...

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW - Zbrodnie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

PODZIAŁ PRZESTĘPSTW: Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnie - § 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występki - § 3 Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dzienn...