ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO - strona 1 ŹRÓDŁA I ZASADY PRAWA KARNEGO - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO: Art. 87 K
Konstytucja tylko ustawy mogą stanowić zasady prawa karnego, konstytucja
Ustawy (KK) nie normuje tych kwestii
Ratyfikowane umowy międzynarodowe Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego Orzecznictwo
Doktryna - publikacje naukowe również mają wpływ na kształt ustaw, glosa - publikacja naukowa poświęcona danemu wyrokowi. Zwyczaj - może łagodzić/zaostrzać prawo.
Wyjątki:
Przepisy blankietowe - główny zrąb znajduje się w ustawie, brakuje dokładnych regulacji - uzupełnienie normy prawa karnego w rozporządzeniu.
Wykroczenia mogą być ustanowione w akcie prawa miejscowego (przestępstwa nie), nigdy areszt - zazwyczaj grzywna.
W razie wojny rozporządzenie wydaje Prezydent RP.
ZASADY PRAWA KARNEGO:
Nie ma przestępstwa bez ustawy - odpowiedzialność za czyn (nie za zamiar) - działanie/zaniechanie; czyn musi być określony w ustawie (zasada określoności czynu) Nie ma kary bez ustawy funkcja gwarancyjna PK
Wymóg precyzyjności w ustawie karnej
Poczucie pewności prawa (Język nie jest precyzyjny i jednoznaczny)
Nie ma przestępstwa bez społecznej szkodliwości: Art. 115 § 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Osobista i indywidualna odpowiedzialność:
Osobista - tylko sprawca odpowie za przestępstwo
Indywidualna - kara i odpowiedzialność dostosowane do przestępcy (kary od… do…)
Nie ma przestępstwa bez winy:
Wina - osobista zarzucalność popełnienia czynu zabronionego (normatywna teoria winy)
Jeżeli ktoś nie ponosi winy to nie możemy przypisać odpowiedzialności za czyn
Zasada humanitaryzmu - skazanego nie można pozbawić ludzkiej godności, nie można pozbawić praw człowieka (tortury, kary cielesne)
Zasada „w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego”:
Nieudowodnione sytuacje - wierzymy na słowo sprawcy
Także wątpliwości prawnych nie można interpretować na niekorzyść.
Zmieniła się ocena charakteru określonej działalności człowieka - przestępstwo spekulacji (PRL) dzisiaj nazywa się przestępczością - rozwój społeczno-gospodarczy warunkuje czyny niepożądane, społecznie szkodliwe. Jakie miejsce na gruncie prawa karnego wyrażają zasady wyrażone w Konstytucji?

(…)

…. W tym obszarze występuje tzw. kompetencja dzielona między UE a państwem członkowskim.
Dyrektywy międzynarodowe mogą wskazać karę minimalną, np. handel ludźmi to przestępstwo, za które grozi minimum… …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz