Rodzaje przestępstw, sankcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje przestępstw, sankcje - strona 1 Rodzaje przestępstw, sankcje - strona 2 Rodzaje przestępstw, sankcje - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE PRZESTĘPSTW:
POWSZECHNE
INDYWIDUALNE - przestępca posiada określone cechy; Właściwe - dotyczy tylko takiego zachowania, o tyle tylko jest przestępstwem, o ile popełni je osoba do tego przewidziana w kodeksie. np. Art. 228
Niewłaściwe - cecha sprawcy powoduje przesunięcie odpowiedzialności z typu podstawowego do typu uprzywilejowanego (lżejsza kara) lub kwalifikowanego (ostrzejsza kara). Np. Art. 148 - 149.
Buduje je w sposób taki, że dodaje pewien opis - kto, sytuacja, ofiara.
Art. 241 - coś jest przestępstwem tylko to pewnego momentu. Np. cenzurę stanowi postępowanie sądowe.
CHARAKTERYSTYKA SANKCJI:
Nulla pena sine lege - kara musi być określona w ustawie i nie można orzec kary w ustawie nie przewidzianej. Nie występują w prawie polskim.
Nie ma sankcji bezwzględnie nieoznaczonej - „…podlega karze”. Jeśli nie ma wysokości sankcji w części szczególnej, tzn. że określenia należy poszukiwać w przepisach części ogólnej. Np. art. 34
Bezwzględnie oznaczona - ustawodawca konkretnie przewiduje karę. Tylko to i to.
Sankcje względnie oznaczone - podany jest tylko rodzaj kary bez oznaczenia wysokości - wysokość wynika z przepisów części ogólnej.
możliwość wyboru rodzaju kary i jej wysokości -.
Jest pewien obszar swobodnej decyzji sędziego. Sankcja alternatywna - sędzia może wybrać pomiędzy karami.
Sankcja kumulatywna - musi orzec więcej niż jeden rodzaj kary, ale wysokość obydwu kar jest zostawiona ocenie sędziego.
DEFINICJA PRZESTĘPSTWA
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Czyn - zarówno umyślny jak i nieumyślny; zarówno działanie jak i zaniechanie; a nawet tzw. czynności z zapomnienia (np. pielęgniarka zasnęła i ktoś umarł) albo zautomatyzowane procesy decyzyjne (np. prowadzenie auta - wypadek).
Czynem w rozumienia prawa karnego jest zachowanie człowieka motywowane dążnością do określonego celu, nad którą to dążnością człowiek jest w stanie zapanować.
Nie są to zatem odruchy (warunkowe/bezwarunkowe) ani siły wyższe (śliski chodnik, spętanie ochroniarza w banku i ten nie nacisnął przycisk alarmu). Psychiczne oddziaływanie w kierunku podejmowanej decyzji (ochroniarzowi przyłożono pistolet do głowy).


(…)

…. gwarantem - osobą, której zadaniem jest zapobieżenie skutkowi (art. 2) Np. art. 148 - zabójstwo dopiero wtedy, gdy nastąpi zgon. Np. Plaża, topi się dziecko. art. 162 - plażowicze udzielą za formalne przestępstwo nieudzielenia pomocy tonącemu dziecku - bierność; art. 2 - ratownik odpowie za spowodowanie śmierci człowieka przez zaniechanie - skutek wynikający z bierności;
Art. 206 - przestępstwo bigamii
… to zachowanie. Czyn może polegać na działaniu (mówienie nieprawdy) jak i zaniechaniu (zatajenie).
Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
Art. 180 - zapewnianie bezpieczeństwa ruchu pojazdów w stanie nietrzeźwości lub odurzenia - musimy wykazać tylko nietrzeźwość i kierowanie ruchem. Nie musi dojść do wypadku. Art. 178a - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz