Nadzwyczajne obostrzenie kary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne obostrzenie kary  - strona 1 Nadzwyczajne obostrzenie kary  - strona 2 Nadzwyczajne obostrzenie kary  - strona 3

Fragment notatki:

NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY Polega na możliwości orzeczenia kary w granicach szerszych od przewidzianych sankcji przepisu określającego dane przestępstwo. Podstawy do przekroczenia górnego zagrożenia, do zaostrzenia wymiaru kary: - przestępstwo ciągłe, w sytuacji ciągu przestępstw art. 91 § 1 KK przewiduje, że sąd orzeka karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę - wobec sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku - wobec przestępców zawodowych - recydywa szczególna (specjalna) zwykła , - recydywa szczególna wielokrotna , przy czwartym skazaniu zaostrzenie wyroku o 200% RECYDYWA - bardzo często pytanie egzaminacyjne Art. 64. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. § 2. Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. § 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni. Art. 65. Przepisy dotyczące wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidziane wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2, stosuje się także do sprawcy, który z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw. Art. 64 - jest to ponowne, lub wielokrotne popełnienie przestępstw przez tego samego sprawcę. Geneza - łac. recedere - ponownie wpadać, powtarzać. W makroskali poważne zjawisko kryminalne - recydywiści są nośnikiem przestępczej podkultury, czynią z przestępstwa źródło dochodu, prowadzą profesjonalną działalność przestępczą wciągając do nie nowicjuszy. Jest wynikiem nieskuteczności polityki kryminalnej w wyniku :

(…)

… zagrożenia zwiększonego o połowę. Wymiar kary nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności, z czym wiąże się wyłączenie z przedstawionego zaostrzenia zbrodni. Większe znaczenie praktyczne mają inne obostrzenia przewidziane wobec recydywistów wielokrotnych, a w szczególności :
— ograniczenie do wypadków wyjątkowych możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności - art. 69 § 3…
… dochodu, prowadzą profesjonalną działalność przestępczą wciągając do nie nowicjuszy. Jest wynikiem nieskuteczności polityki kryminalnej w wyniku :
— braku skutecznej pomocy postpenitencjarnej wobec osób zwalnianych z zakładów karnych ;
— zjawisku stygmatyzacji i odrzucania przez społeczeństwo takich osób ;
zaburzeń osobowości i daleko posuniętego nieprzystosowania społecznego u recydywistów. Rodzaje…
… - prawna - to ta część zjawiska recydywy, która odpowiada ujętym w ustawie kryteriom. Ogólnym warunkiem jest uprzednie skazanie za przestępstwo, co odróżnia recydywę od konstrukcji realnego zbiegu przestępstw. Wyróżniamy :
- recydywa ogólna: to fakt ponownego skazania za jakiekolwiek przestępstwo
- recydywa szczególna to fakt popełnienia ponownie przestępstwa podobnego lub określonej kategorii przestępstw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz