Ciąg przestępstw - opracowanie tematu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciąg przestępstw - opracowanie tematu  - strona 1 Ciąg przestępstw - opracowanie tematu  - strona 2

Fragment notatki:

CIĄG PRZESTĘPSTW ( Art. 91 ) a) dwa lub więcej przestępstw,
b) przestępstwa te muszą być popełnione w krótkich odstępach czasu
c) sprawca popełnia je w podobny sposób,
W PODOBNY SPOSÓB- - stałe wykorzystywanie powtarzającej się sytuacji ( np. włamania do radioodbiorników w samochodach ),
- sprawca posługuje się tymi samymi narzędziami. Buchała i Zoll twierdzą, że nie na nastąpi tu podobieństwo przestępstw, gdy sprawca najpierw włamuje się do samochodu kradnąc radia, a potem włamuje się do mieszkania kradnąc kosztowności używając np. tego samego narzędzia do wybijania szyb.
d) nie zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw,
e) przestępstwa te muszą realizować znamiona tego samego typu czynu zabronionego
Jeśli sprawca popełnił szereg kradzieży zwykłych i szereg kradzieży z włamaniem, to mamy do czynienia z dwoma ciągami przestępstw.
WYMIAR KARY Sąd orzeka karę na podstawie przepisu, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Przykład: Ujęty nocą przez patrol policji sprawca włamał się do kilkudziesięciu zaparkowanych pojazdów i kradł z nich radia, które znaleziono w miejscu zamieszkania sprawcy. Sprawca popełnił w krótkich odstępach czasu kolejne przestępstwa, które to tworzą ciąg przestępstw. Nie może być przerwany wyrokiem skazującym.
W takiej sytuacji popełnienia ciągu przestępstw kradzieży sąd wymierzy karę na podstawie przepisu traktującego o odpowiedzialności karnej za przestępstwo kradzieży- art. 278, ale sąd wymierzy karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia, zwielokrotnionego o połowę ( do, 7,5 roku pozbawienia wolności ). Konstrukcja ciągu przestępstw znajduje zastosowanie do różnych stanów faktycznych.
Przykład: Celnik, który w krótkim odstępie czasu przyjmuje od różnych osób przekraczających granicę łapówki za niewykonanie odprawy celnej. Celnik dopuszczał się ciągu przestępstw. Kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Gdy sprawca:
- popełnia dwa ciągi przestępstw w warunkach określonych w Art. 85,
- popełnia ciąg przestępstw + inne przestępstwo.
Sąd orzeka karę łączną stosując odpowiednio przepisy rozdziału IX.
Czyn ciągły i ciąg przestępstw to konstrukcje, które wyodrębniły się w jednolitej konstrukcji przestępstwa ciągłego, które znał kk z 1969, ale nie definiował pojęcia. Wobec trudności, jakie odnotowało praktyka, posługując się pojęciami ciągu przestępstw i czynu ciągłego, wraca się do dawnej konstrukcji. Przestępstwo ciągłe wg orzecznictwa miało miejsce wtedy, gdy ten sam sprawca, działający z tym samym lub stale odnawiającym się zamiarem, dokonując jednostkowych naruszeń tego samego dobra chronionego prawem, wykorzystując tę samą, utrzymującą się lub powtarzającą się sytuację, działając w podobny sposób i krótkich odstępach czasu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz