Instytucja czynnego żalu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucja czynnego żalu - strona 1 Instytucja czynnego żalu - strona 2

Fragment notatki:

Jedną z okoliczności wyłączających karalność usiłowania popełnienia przestępstwa jest instytucja czynnego żalu. Jest zawsze jakiś powód dla którego ustawodawca decyduje się na wyłączenia karalności, mimo winy, mimo społecznej szkodliwości, mimo bezprawności. Są to powody natury kryminalno - politycznej, związane są one z celami kar, czasami ze względu na cele polityki karnej rezygnujemy z karania. Przy czynnym żalu takim powodem jest:
odwołanie się do celu kary jakim jest ochrona dóbr prawnych, powinno nam zależeć na tym żeby nie doszło do naruszenia dóbr prawnych i stąd rodzi się pomysł żeby osobie, która jest już zaawansowana na drodze popełnienia przestępstwa, nawet na tej drodze do naruszenia dobra prawnego, żeby tej osobie nawet w ostatnim momencie zagwarantować niekaralność byleby tylko zrezygnowała z pomysłu naruszenia dobra prawnego. Jest to zachęta dla sprawcy do odstąpienia od pełnej realizacji swojego zachowania. Najważniejsze jest to żeby dobro prawne nie zostało naruszone.
jeżeli sprawca w ostatniej chwili odstąpił od swojego zamiaru, zrezygnował z tego co było jego przestępnym celem, co świadczy o jakiejś jego poprawie, przemianie zewnętrznej to należy mu gwarantować niekaralność (jest to związane z subiektywnym rozumieniem społecznej szkodliwości, nawiązującym do negatywnej oceny zamiaru sprawcy). Jeżeli ktoś się poprawił przed wymierzeniem kary to nie ma sensu jej wymierzać. Znakiem tej poprawy jest odstąpienie od zamiaru.
Czynny żal - niekaralność gwarantowana jest temu sprawcy usiłowania, który dobrowolnie albo odstąpił od realizacji znamion typu czynu zabronionego albo zapobiegł skutkowi decydującemu o dokonaniu.
Strona podmiotowa opisu - dobrowolność, strona przedmiotowa - coś sprawca musi zrobić. To coś co sprawca musi zrobić żeby mieć zagwarantowaną niekaralność uzależniona jest od tego czy mamy do czynienia z usiłowaniem zupełnym czy usiłowaniem niezupełnym. Usiłowanie zupełne to przypadek w którym sprawca wykonał wszystko co jest opisane w znamionach typu czynu zabronionego a skutek jeszcze nie nastąpił. Usiłowanie niezupełne to sytuacja w której owa czynność wykonawcza jeszcze nie została dokonana przez sprawcę. W przypadku usiłowania zupełnego od sprawcy wymagamy przedsięwzięcia działań, których skutkiem będzie zapobieżenie nastąpieniu skutku przestępnego, jeżeli jego działanie doprowadzi do zapobieżenia skutkowi to gwarantujemy mu niekaralność. Sprawca sam musi zapobiec - nie oznacza to, że musi własnoręcznie zapobiegać skutkowi może np. wezwać karetkę - musi rozpocząć pewien przebieg przyczynowy, który wykluczy nastąpienie skutku. Nie jest natomiast czynnym żalem sytuacja, w której ktoś inny spowodował zapobiegnięcie skutkowi przestępnemu. Przy usiłowaniu niezupełnym (dotyczy przestępstw formalnych i przestępstw skutkowych w sytuacji kiedy nie doszło jeszcze do dokonania czynności wykonawczej)

(…)

… czynności wykonawczej) wymagamy od sprawcy żeby nie wykonał czynności decydującej o dokonaniu, ma się powstrzymać przed wykonaniem kolejnego kroku. Jak ktoś się włamał w celu dokonania kradzieży z włamaniem to żeby skorzystać z czynnego żalu wystarczy żeby nie kradł. Przy stronie przedmiotowej musimy podzielić czynny żal na skuteczny i nieskuteczny.
Czynny żal skuteczny (bo gwarantuje niekaralność) to przypadek kiedy rzeczywiście nie doszło do dokonania na skutek działań samego sprawcy.
Czynny żal nieskuteczny (nie wyklucza karalności, sprawca będzie odpowiadał karnie tyle tylko, że istnieje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary) to przypadek kiedy sprawca chciał zapobiec skutkowi, wykonał pewne działania w celu zapobieżenia skutkowi tym niemniej skutek nie nastąpił z uwagi na działanie innego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz