Przepadek korzysci majątkowych - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepadek korzysci majątkowych - opracowanie - strona 1 Przepadek korzysci majątkowych - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PRZEPADEK KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH OSIĄGNIĘTYCH Z PRZESTĘPSTWA ( Art. 45 ).
Sąd obligatoryjnie orzeka przepadek a) korzyści majątkowej albo
b) jej równowartości ( jeśli orzeczenie przepadku korzyści jest niemożliwe ) albo
c) udziału sprawcy w korzyści majątkowej lub jej równowartości ( jeżeli jest on przedmiotem współwłasności ).
, jeżeli:
a) sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa korzyść majątkową,
b) zarówno bezpośrednio i pośrednio,
c) nie podlega ona przepadkowi na podstawie art. 44 §1 lub §6,
d) korzyść ta lub jej równowartość nie podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.
Domniemywa się, że korzyściami majątkowymi pochodzącymi z przestępstwa są:
a) - mienie
- który sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł,
- w czasie popełnienia przestępstwa lub po jego popełnieniu,
- do chwili wydania wyroku, chociażby nieprawomocnego,
- jeśli sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości,
- sprawca lub inna osoba zainteresowana nie przedstawiła dowodu przeciwnego,
- sprawca został za to przestępstwo skazany
b) rzeczy znajdujące się w samoistnym posiadaniu osoby/jednostki, o której mowa niżej lub przysługujące jej prawa majątkowe, jeśli okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo, że:
- sprawca przeniósł to mienie na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającją osobowości prawnej, - faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, - zainteresowana osoba lub jednostka organizacyjna nie przedstawiła dowodu zgodnego z prawem ich uzyskania.
Zwracano uwagę, że przepadek korzyści majątkowej nie będzie miał praktycznie większego znaczenia z uwagi na ogromne trudności dowodowe, powstające przy ustaleniu, czy korzyść majątkowa pochodzi bezpośrednio z przestępstwa. Wprowadzono zatem owe dwa domniemania: W ten sposób ciężar dowodu przerzucono na osobę zainteresowaną lub jednostkę organizacyjną. Domniemania te naruszają jednak zasadę ciężaru dowodu spoczywającą na organie procesowym ( Art. 5 §1 kpk ). Wątpliwe jest to, czy są zgodne z zasadą domniemania niewinności. c) stosuje się a i b przy:
- dokonaniu zajęcia w trybie określonym art. 292 kpk,
- zabezpieczeniu grożącego przepadku korzyści,
- egzekucji tego środka.
W takim wypadku osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie b) może wystąpić z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie tego domniemania. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.
Objęta przepadkiem korzyść majątkowa lub jej równowartość przechodzi na własność Skarbu Państwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz