Okoliczności wyłączające odpowiedzialność - oopracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność - oopracowanie - strona 1 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność - oopracowanie - strona 2 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność - oopracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność 1. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (społeczną szkodliwość czynu) - kontratypy a) obrona konieczna - kodeksowy -musi nastąpić zamach (działanie lub zaniechanie), który jest: *bezpośredni - musi istnieć aktualnie *bezprawny - dana osoba nie ma prawa do dokonania czunności *rzeczywisty - musi istnieć w obiektywnej rzeczywistości -zamach może pochodzić tylko od człowieka
-ma być skierowany na dobro chronione prawem danego lub innego podmiotu
-obrona ma być współmierna do zamachu:
*znaczenie techniczne - pozwala na odparcie zamachu
*znaczenie społeczne - nie można użyć środka niewspółmiernego do niebezpieczeństwa
-przekroczenie granic obrony koniecznej:
*eksces intensywny - obrona jest niewspółmierna, zbyt ostra *eksces ekstensywny - obrona jest przedwczesna lub spóźniona
-w przypadku ekscesu sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia
-można tu zrobić więcej, niż w stanie wyższej konieczności
b) stan wyższej konieczności - kodeksowy -ma charakter dualistyczny
-musi istnieć:
* realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo pochodzące z działania sił przyrody, zwierzęcia, rzeczy
*które grozi dobru chronionemu prawem
*niebezpieczeństwa można uniknąć tylko poprzez poświęcenie danego dobra (subsydiarność) - nie można go uniknąć inaczej *poświęcone dobro powinno być mniej lub tyle samo warte, co ratowane, a nawet więcej, byle jego wartość nie była oczywiście większa od dobra ratowanego (proporcjonalność) -wg KK stan ten może być: *okolicznością wyłączającą bezprawność - ratujemy dobro o niewątpliwie większej wartości, a poświęcamy o niższej *okolicznością wyłączającą winę - jeśli poświęca się dobro takiej samej lub większej wartości jak to, które się ratuje, ale nie oczywiście większej -przekroczenie granic:
*eksces intensywny - złamanie subsydiarności lub proporcjonalności *eksces ekstensywny - uchylenie niebezpieczeństwa, które już lub jeszcze nie grozi -na stan wyższej konieczności nie mogą się powoływać osoby, które mają szczególny obowiązek ochrony danego dobra np. z powodu zajmowanego stanowiska
-kontratypy pozakodeksowe to zgoda uprawnionego, dozwolone ryzyko, zwyczaj, działanie w graniach uprawnień lub obowiązków

(…)


-można stosować do nich środki wychowawcze:
-upomnienie
-nagana
-nadzór nad odpowiedzialnymi rodzicami lub opiekunami (rodzic ma się stawiać przed sądem i mówić o postępach nieletniego, rodzice dostają kuratora)
-skierowanie nieletniego do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą
-przyznanie nieletniemu kuratora
-umieszczenie go w domu dziecka dla młodzieży z problemami lub w rodzinie zastępczej
-zakaz prowadzenia pojazdów
-przepadek rzeczy
-postępowanie może być wszczęta z powodu czynu karalnego lub demoralizacji
-nie stosuje się zakładu poprawczego, gdyż właściwy jest jedynie dla przestępstw
b) niepoczytalność
-opisywana jest metodą mieszaną biologiczno - psychiatryczno - psychologiczną -obejmuje element medyczny i psychologiczny
-niepoczytalny to osoba, która z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego, innego zakłócenia czynności psychicznych
-nie mogła rozpoznać znaczenia czynu i pokierować swoim postępowaniem chwili czynu
-człon psychiatryczny obejmuje:
-chorobę psychiczną np. schizofrenia - rozwija się w trakcie życia człowieka
-upośledzenie umysłowe - występują od urodzenia człowieka, nie można go wyleczyć:
*głębokie - iloraz inteligencji do 20 - wyłącza poczytalność
*znaczne…
…)
-niepoczytalność nie ma miejsca, jeżeli sprawa sam wprawił się w nią poprzez stan nietrzeźwości lub odurzenia
-wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności może jedynie dotyczyć upojenia patologicznego -sprawca zażywa środek, ale nie może przewidzieć reakcji swojego organizmu
-od wymierzenia kary lub środka karnego można odstąpić, jeśli niepoczytalność sprawcy była w znacznym stopniu ograniczona, co nie znosi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz