Pojęcia i podział prawa karnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i podział prawa karnego - omówienie - strona 1 Pojęcia i podział prawa karnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i podział prawa karnego:
Uwagi Ogólne
Prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze najważniejsze części prawa karnego
Prawo karne materialne Dziedzina określająca czyny będące przestępstwami, kary grążące za popełnienie przestępstwa, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego (osoby niepoczytalne np. internacie, lecznicze) oraz zasady odpowiedzialności karnej. Procesowe
Określają reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym tj., działalności zmierzającej do ustalenia czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo, i do osądzenia sprawcy przestępstwa. Prawo karne określa też uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w procesie karnym (formalizacja prawa). Proces może toczyć się w różnych trybach np. uproszczony, nakazowy. Skazanie bez rozprawy tzn. sąd skazuje bez postępowania dowodowego {teraz można tak osądzać do 10 lat pozbawienia wolności}
Wykonawcze
Reguluję tryb wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych. W ramach prawa karego wykonawczego wyróżnia się prawo penitencjarne. Są zakłady zamknięte, otwarte, półotwarte. Części prawa karnego wyodrębnione ze względu na przedmiot i sposób regulacji:
Skarbowe
Przedmiotem regulacji jest kwestia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciw obowiązkom podatkowym i celnym, przeciwko obrotowi dewizowemu, organizacji gier i prywatyzacji mienia. Najogólniej mówiąc zajmuję się zrachowaniami skierowanymi przeciwko interesom skarbu państwa i wskazuje ścisły związek z prawem finansowym. Kodeks karny skarbowy z 10.09.1991r.Postępowania prowadzone są przez urzędy celne, skarbowe, czasami policji. Tryb odwoławczy prowadzony jest do Izby skarbowej, celnej. Wojskowe
Relacje podmiotowe - III część KK, odnoszą się do żołnierzy w służbie zawodowej, czynnej, funkcjonariuszy, którzy popełnili przestępstwa lub osób, które przyczyniły się do popełnienia przestępstw wojskowych. Organ ścigania: sądownictwo wojskowe, Izba wojskowa. Nieletnich dewiantów
Dziedzina, którego aktualność nie przemija, wrażliwa na zmiany. Niestosujemy represji, próbujemy wychować. problemy: granica wieku młodocianego(17 lat to już przestępca); warunkowa odpowiedzialność nieletniego jak dorosłego(15 lat) (katalog art. 10 § 2); granica lat 13 zakład poprawczy można zastosować; granica lat poniżej 13 lat stosujemy środki wychowawcze(np. nagana, izba dziecka, nadzór kuratora) (najwcześniej stosowane, kiedy mogą być??gdy jest obowiązek szkolny 6-7 lat). Nadzór Sąd Nieletnich, rodzinny. Przystępuje z urzędu, jeśli ma takie informacje, kieruję się Kodeksem Rodzinnym. Może zastosować środki do rodziców.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz