Publiczne prawo podmiotowe- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo podmiotowe- wykład - strona 1 Publiczne prawo podmiotowe- wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - wykład 6.
Publiczne prawo podmiotowe → pojęcie to oznacza taką sytuację praw jednostki, w której jednostka ta opierając się na chroniących jej interesy normach prawnych może skutecznie czegoś od państwa żądać lub przez państwo coś zdziałać.
+ = PUBLICZNE PRAWO PODMIOTOWE jest to odbicie mojego JA w normie prawnej
S. L. Jaworski
Publiczne prawa podmiotowe
→ zawsze wynikają z normy prawnej
→ dla ich powstania musi być to przepis prawa administracyjnego
→ musi być to przepis prawa powszechnie obowiązującego
Publiczne prawa podmiotowe
Mają charakter osobisty - zindywidualizowane roszczenia jednostki
Służy do kontroli władzy - zawsze z publicznym prawem podmiotowym możemy mieć do czynienia, gdy relacje między jednostką (podmiotem zbiorczym) a podmiotem wykonującym zadania administracji publicznej
Zostały przyznane w interesie publicznym
INTERES - sytuacja, w której obywatel może być obiektywnie lub subiektywnie `zainteresowany' takim, czy innym zachowaniem się administracji (działaniem lub zaniechaniem). Interes jest to więc relacja między obiektywnym stanem rzeczy a czyjąś subiektywną oceną.
FAKTYCZNY
INTERES PRAWNY
Interes faktyczny
Kategoria interesu indywidualistycznego
Subiektywny pogląd podmiotu zewnętrznego (osoby fizycznej lub podmiotu zbiorowego) na działanie administracji publicznej, że powinna podjąć na jego rzecz działania lub się od tych działań powstrzymać
Generalnie nie podlega ochronie prawnej
Administracja nie musi ich respektować
Skargi i wnioski
Interes prawny
Interes faktyczny oparty na normie prawnej
Podlega ochronie prawnej
Interes grupowy
Forma pośrednia między interesem publicznym a interesem indywidualnym
Forma interesu indywidualnego
Treść tego interesu nastawiona na partykularną korzyść
Interes lokalny
Odrębny od interesu ogólnopaństwowego
Kolizje z interesem indywidualnym
Kolizje z interesem ogólnopaństwowym
Interes publiczny
Klauzule generalne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz