Rozwiązywanie sporów międzynarodowych - klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie sporów międzynarodowych - klasyfikacja - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiązywanie sporów międzynarodowych: Metody pokojowego rozwiązywania sporów: dyplomatyczne
negocjacje
mediacja
koncyliacja
sądowe
arbitraż
stałe sądy międzynarodowe
Najważniejsze sądy międzynarodowe: Trybunał Sprawiedliwości w Hadze (trybunał ten rozstrzyga spory tylko między państwami; wydaje opinie doradcze w kwestiach prawnych - np. interpretacja prawa międzynarodowego. O opinię mogą prosić zgromadzenie ogólne ONZ w każdej kwestii prawnej, a oprócz tego także inne organy ONZ oraz organy wyspecjalizowane takie jak WHO, UNESCO mogą prosić o opinię doradczą w kwestiach należących do ich zakresu działania i jeżeli mają upoważnienie zgromadzenia ogólnego.;) 15 sędziów.
MTK (Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze) - 18 sędziów. Sądzi jedynie osoby fizyczne w sprawach:
ludobójstwa,
zbrodnie przeciwko ludzkości,
zbrodnie wojenne,
zbrodnie agresji.
Międzynarodowy trybunał prawa morza w Hamburgu, trzy trybunały praw człowieka (europejski trybunał praw człowieka w Strasburgu, Między-amerykański trybunał praw człowieka z siedzibą w San Jose,
Afrykański trybunał praw człowieka i ludów z sie bibą w Arusha,
Trybunał sprawiedliwości UE z siedzibą w Luksemburgu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz