Prawa Człowieka wykład VI, 05.04.2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa Człowieka wykład VI, 05.04.2013 - strona 1

Fragment notatki:

Prawa Człowieka 05-04-2013
Zakaz kumulacji środków międzynarodowej ochrony praw człowieka.
W myśl konwencji międzynarodowych przewidujących mechanizmy skargi indywidualnej stanowi jedną z przesłanek jej dopuszczelności;
Przedmiotem skargi nie może być sprawa co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoą przez dany organ lub która została poddana innej międzynarodowej procedurze;
Pod tym pojęciem mieści się postępowanie sądowe lub quasi-sądowe;
Celem ustanowienia tego wymogu jest unikanie powielania procedur międzynarodowych dotyczących tej samej sprawy;
Wyjątek w tym zakresie stanowi jednak sytuacja, w której skarga - rozpatrzona wcześniej w innej procedurze - zawiera nowe, istotne informacje;
Zasada rzeczywistości i skuteczności:
Sformułowania w traktatach „zapewniać”, „przestrzegać”, „urzeczywistniać”;
Test legalności, konieczności i celowości jako przesłanka ograniczeń w korzystaniu z praw człowieka;
Prawo do skutecznego środka odwoławczego - procedury wewnętrzne muszą być dostępne nie tylko w teorii, ale także w praktyce i nie ma obowiązku sięgania po środki nieodpowiednie lub nieskuteczne;
Zasada integralności praw człowieka:
Wszystkie prawa człowieka niezależnie od ich generacji tworzą całość;
Jedność i współzależność wszystkich kategorii praw i wolności;
Tzw. prawa - łączniki - gwarantowane zarówno w obszarze praw osobistych i politycznych, jak i społecznych i gospodarczych, np. ochrona rodziny, wolność związkowa, wolność rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi;
System Rady Europy Europejski system ochrony:
Regionalny system ochrony praw człowieka funkcjonujący w ramach Rady Europy, utworzonej w Londynie 5 maja 1949 r.
Rada Europy jest najstarszą organizacją polityczną na kontynencie. Początkowo jej członkami było 10 państw, obecnie jest ich 47. Wiele nowych państw zostało przyjętych do Rady po 1989 r., w tym Polska, która stała się członkiem Rady Europy od 26 listopada 1991 r. Ostatnimi państwami przyjętymi w poczet członków RE są Monako i Czarnogóra.
Wartości i zasady leżące u podstaw powołania Rady Europy: rządy prawa, pluralizm, demokracja, prawa człowieka i swobody obywatelskie; ich bezpośrednim wyrażeniem stała się Europejska Konwencja Praw Człowieka.
Początkowo RE miała objąć swoim zainteresowaniem wszystkie obszary życia społecznego, z wyjątkiem obrony narodowej. Póżniej wycofała się ze współpracy gospodarczej. RE uzupełnia współpracą w ramach NATO i UE.
Miała być organizacją subregionalną (Europa Zachodnia);


(…)

Trybunał Praw Człowieka
Europejska Komisja na rzecz demokracji przez prawo
Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom i Poniżającemu lub Nieludzkiemu Traktowaniu lub Karaniu
Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji;
Zgromadzenie parlamentarne - ciało obradujące i doradcze, składa się z delegatów parlamentów państw członkowskich (636 członków); wybiera Sekretarza Generalnego, sędziów ETPCz…
… ZE zajmowało się takimi sprawami jak: sekt i nowych prądów religijnych, praw mniejszości, praw dziecka, sytuacji lesbijek i gejów, handlu ludźmi ect.
Komitet Ministrów - organ decyzyjny, składa się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, w 1952 r. Komitet zdecydował, że każdy minister może mieć swojego zastępcę (o takich samych uprawnieniach), którym jest zwykle stały przedstawiciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz