Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie - strona 1 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie - strona 2 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Rzym 4 listopada 1950
Weszła w życie w 1953 po 10 ratyfikacjach - jest to `serce' RE i kluczowa rzecz dla europejskiej ochrony PC
Państwa wciąż przyjmują nowe protokoły i obecnie jest ich 14 (po to aby aktualizować)
Polska przystąpiła do RE 26 listopada 1991, tego dnia podpisano też Konwencje a ratyfikowaliśmy 19 stycznia 1993, natomiast 1 maja 1993 Polska deklaruje uznanie jurysdykcji Trybunału
Miał to być elastyczny dokument, interpretowany zgodnie z duchem czasu. Jej uchwalenie związane jest z istnieniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Miał powstać dokument, który by ją precyzował. Miał to być traktat. Przyjęto do niej wiele protokołów dodatkowych (14). Zawartość konwencji i protokołów to substancja merytoryczna dla orzekania przez ETPC. Na podstawie Konwencji powołano do życia Europejski Trybunał PC.
Zawiera 2 częsci czyli art. 1-15 o prawach obywatelskich i politycznych od 15 w góre o funkcjonowaniu mechanizmu sądowego tj Europejskiego Trybunału PC (posiedzenia jawne ect)
Jest 14 protokołów (niektóre wyszły z użycia)
Zasady Trybunały dot. interpretacji konwencji - interpretacja konwencji zgodnie z Wiedeńską Konwencją o Prawie Traktatów 1969:
- interpretować traktaty w dobrej wierze, w kontekście celów i przedmiotu umowy - zasada efektywności czyli trybunał musi zapewnić jednostkom realne korzystanie z PC bo one są wartością realną a nie abstrakcyjną
- żywy instrument czyli konwencja ma być żywym instrumentem który elastycznie dopasowuje się do zmiany uwarunkowań
- zasada zaufania do prawa czyli trybunał jest niezależny, państwa nie mogą naciskać na niego
- margines uznania państwa czyli trybunał przyjął że czasem państwa lepej wiedzą co najlepsze (np.regulacje dot.aborcji)
ART. 1 - obowiązek przestrzegania PC
ART. 2 - prawo do życia (nikt umyślnie nie może być pozbawiony życia) ale wyjątki gdy:
- w obronie przed bezprawną przemocą
- w celu wykonania prawnego zatrzymania czy powstrzymania ucieczki osobie prawnie pozbawionej wolności
- w prawnym tłumieniu zamieszek lub powstania
ART. 3 - zakaz tortur i poniżającego traktowania
ART. 4 - zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
ART. 5 - prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (szczegułowe definicje, np. pozbawienie wolności nieletniego, zapobieganie szerzeniu choroby zakaźnej ect; jest sporo skarg na Polske w związku z art.5 czyli bezpodstawnego zatrzymywania i przetrzymywania, ogólnie jest dużo spraw dot. łamania art. 5 np. na Litwie policja zabrała do wytrzeźwiałki niewidomego Litwina który kłócił się o pustą skrzynkę pocztową - TS uznał że nie było podstawy zatrzymania, trzeba było zawieść go do domu)


(…)

…)
- sprawy rozpatrywane przez niezawisłe i bezstronne sądy
- postępowanie ma być jawne (chyba że tajemnica państwowa)
- prawo do sądu = prawo do obrony (jednostka powinna mieć czas na przygotowanie się do obrony i mieć prawo do bronienia się osobiście, do adwokata, lub adwokata z urzedu jeśli jej na to nie stać, a także możliwość powoływania świadków)
ART. 7 - zakaz karania bez podstawy prawnej (kara…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz