Europejski Trybunał Praw Człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Europejski Trybunał Praw Człowieka-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Europejski Trybunał Praw Człowieka - struktura i kompetencje
Podstawą funkcjonowania ETPC jest konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmieniona protokołami 3, 5, 8 oraz uzupełniona protokołem nr 2. ETPC stworzony został w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań wynikających z konwencji dla układających się stron. Trybunał składa się z sędziów, których liczba jest równa licznie państw członków Rady Europy, wybieranych przez Zgromadzenie Parlamentarne w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, większością głosów, w liczbie 3 kandydatów przedstawionych przez te państwa, na okres 6 lat. Mogą oni być wybierani ponownie, jednak kadencja połowy sędziów wybieranych w 1 wyborach upływa po 3 latach. Kadencja upływa również z chwila osiągnięcia przez sędziego 70 roku życia. W celu rozpatrzenia wniesionych spraw Trybunał zasiada w składzie komitetów 3 sędziów, Izb 7 sędziów i Wielkiej Izby 17 sędziów. W składzie Izby i Wielkiej Izby zasiada z urzędu sędzia wybierany przez zainteresowane państwo. W składzie wielkiej Izby zasiada również Przewodniczący i wice Trybunału, przewodniczący izby oraz inni sędziowie zgodnie z regulaminem. Trybunał przyjmuje skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek - ofiar naruszenia praw. Trybunał rozpatruje sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem wewnętrznym zgodnie ze wszystkimi zasadami prawa międzynarodowego lub jeśli sprawa została wniesiona w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji. Trybunał nie rozpatruje skarg anonimowych lub co istoty identycznych ze sprawą już rozpatrzoną lub sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji. Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną, niedającą się pogodzić postanowieniami konwencji lub protokołu, będącą nieuzasadniona lub naruszającą prawo do skargi. Państwa członkowskie Rady Europy są zobowiązani do przestrzegania ostatecznych wyroków Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz