Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie - strona 1 Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie - strona 2 Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład - dr Agnieszka Bieńczyk - Missala
Europejski System Ochrony Praw Człowieka
Prawa człowieka:
Prawa człowieka możemy definiować przez opis, np. przynależą każdemu człowiekowi, czyli równość, wolność, itd.
Możemy definiować je jako przedmiot prawa międzynarodowego i krajowego. System ochrony praw człowieka → prawo + instytucje + mechanizm kontrolny. System ten wykształcił się po II wojnie światowej i był odpowiedzią na II wojnę światową, kiedy to prawa człowieka były ekstremalnie łamane. Rozwojowi tych praw sprzyjają pewne kryzysy międzynarodowe, gdy jest stabilizacja ma miejsce większe zjawisko łamania praw człowieka.
Dwie szkoły co do pochodzenia i rozwoju praw człowieka:
Szkoła I - prawa człowieka powstały i rozwijały się początkowo w Europie i Ameryce Północnej.
Szkoła II - prawa człowieka rozwijały się wszędzie na świecie, pewne wspólne prawdy, zasady, wartości odnaleźć możemy w różnych religiach.
W Europie znajdują się trzy podstawowe systemy praw człowieka - UE, RE, OBWE.
Azja nie posiada żadnego systemu praw człowieka.
Prawa człowieka to dział prawa międzynarodowego publicznego.
Prawa człowieka to relacja między jednostką a państwem. Jest zawsze prawem indywidualnym, prawo danej osoby. Godność osoby ludzkiej jest źródłem praw człowieka. Prawa człowieka mają chronić naszą godność. Dyskusyjne jest to skąd ona pochodzi, ale panuje zgoda, że przynależna jest każdemu człowiekowi. W państwach demokratycznych - nacisk na indywidualizm, totalitarnych - budowa nowego człowieka. Prawo do wolności - inaczej postrzegana w Europie inaczej w USA. W USA - ograniczona rola państwa w życiu obywateli. Europa - jednostka postrzega państwo jako zabezpieczenie. Rzutuje na to doświadczenie historyczne. Różne podejście społeczeństwa do roli państwa w życiu społecznym.
W Europie mamy dwa modele:
1) Skandynawski - duża ingerencja państwa w życie prywatne ludzi.
2) Holenderski - ograniczona rola państwa.
Równość co innego oznacza dla komunistów - wszyscy mamy takie same żołądki. Dla współczesnego socjalisty to równość szans, dla liberała jest to równość wobec prawa. Równość wiąże się z niedyskryminacją. Czasem dyskryminacja jest dopuszczalna, np. zakaz prawa jazdy dla niewidomych. Tak jest w polskiej konstytucji - zakaz dyskryminacji bez racjonalnego powodu. Thomas Paine „The Rights of men” → początkowo zarezerwowane dla mężczyzn - połowa XIX wieku.
Podłoże religijno - filozowiczne praw człowieka:

(…)

… w wojsku, agresywność
KPCz - antykoncepcja, aborcja, brak edukacji seksualnej w szkołach, nierówny udział kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, przemoc w domu, izby wytrzeźwień - naużywanie, nadużywanie tymczasowego aresztowania
Europejska Konwencja Praw Człowieka 4 XI.1950 roku
Weszła w życie po 10 ratyfikacjach - 3.IX.1953 roku
Polska przystępuje do Rady Europy - 26.XI.1991 rok i w tym samym dniu…
… w okresie wojennym.
Przyjęte Protokoły do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
Protokół 1: ochrona własności
prawo do nauki
prawo do wolnych wyborów
Protokół 4:
zakaz pozbawiania wolności za długi
prawo do swobodnego poruszania się
zakaz wydalania obywateli
zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
Protokół 6:
zniesienie kary śmierci w warunkach pokoju (nie dot. wojny)
Protokół 7:
prawo do odwołania…
…: Izrael, Kanada, Meksyk.
Reformy:
Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) Reforma prac Trybunału w związku z poszerzeniem zakresu członkostwa po 1989 roku. Polska przyjęła w 1991 roku. Wybory z 1989 roku nie były w pełni demokratyczne. Dopiero w 1991 wolne wybory. Od 1996 roku państwa bałkańskie zaczęły przystępować do RE. Statut RE:
Art. 1 - Cele RE: osiągnięcie większej jedności między jej członkami…
… i praniu brudnych pieniędzy
Te dwie konwencje wystawiono do podpisu w Warszawie.
RE wpływa na prawodawstwo i standardy w państwach członkowskich.
Zasady interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Artykuły nie zmieniają się, ale zmienia się świat. Prawo podąża za rzeczywistością.
Wiedeńska konwencja o Prawie Traktatów z 1969 roku zawiera w art. 31-33 reguły interpretacji umów międzynarodowych…
… mogą zgłaszać zawiadomienia indywidualne do Komitetu tej konwencji
6) Konwencja o prawach dziecka - 1979 rok
Inicjatywa PRL
2000 rok - dwa Protokoły:
- podwyższenie wieku zaciągania do wojska, kiedyś było lat 15, teraz 18 lat
- zwalczanie dziecięcej pornografii, prostytucji i handlu dziećmi
7) Konwencja o ochronie praw pracowników migrujących i ich rodzin - 1990 rok (2003 rok weszła w życie)
Spotkała…
… był: W. Churchill - przemówienie w Zurychu (1946 rok), kiedy to namawiał do pojednania francusko - niemieckiego, wezwał do budowy Stanów Zjednoczonych Europy. Stało się to impulsem dla wielu działaczy ruchu zjednoczenia Europy.
1948 rok - szczyt w Hadze (politycy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych). Jego rekomendacją było utworzenie organizacji skupionej wokół wartości - nazywanej Kongresem…
… człowieka są egoistyczne, abstrakcyjne w porównaniu ze wspólnotą. Najważniejsza jest wspólnota. Walka o prawa człowieka ustawiała jednostki jako wrogów. Nazizm, komunizm były gotowe poświęcić jednostkę dla dobra wspólnego.
Kształtowanie się praw człowieka na gruncie prawa wewnętrznego:
Kodeks Hammurabiego 1750 r. p.n.e. - najstarszy kodeks prawny, kodyfikujący prawa człowieka. Przesłanki do myślenia…
…, USA budują wielką bazę takich danych w ramach zwalczania terroryzmu USA nie jest w Radzie Europy
Wspólne Strategie (TA)
Są opracowywane w obszarach gdzie interesy wspólne. Opracowuje RE, cele, zakres działalności, środki konieczne do realizacji
Strategie wobec Rosji, Ukrainy, Basenu państw Morza Śródziemnego
Wspólne działania (operacyjne) są wiążące dla PC. Wobec Afryki na płd od Sahary. Powoływani…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz