Źródła praw i wolności jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła praw i wolności jednostki - strona 1 Źródła praw i wolności jednostki - strona 2

Fragment notatki:

Źródła praw i wolności jedn. Jest to każdy akt normatywny zawierający przynajmniej jedną normę prawną której przedmiotem regulacji są prawa jedn. Mogą być rozumiane dwojako: znaczenie materialne- czynniki i okoliczności którym prawo zawdzięcza swoje powstanie-znaczenie formalne - formy w jakich prawo zostaje wyrażone w jakich egzystuje. Źródła praw jedn. W trzech systemach: * system wewnętrzny1 konstytucje-w poszczególnych państwach w różny sposób regulują prawa jedn. 2 ustawy- żadna norma ustawowa nie może być sprzeczna z konstytucją 3 ratyfikowane umowy międzynarodowe 4 rozporządzenie z mocą ustawy- wydawane przez Prezydenta w czasie stanu wojennego ( może dotyczyć ograniczenia prawa i wolności obywatela) * system ponadnarodowy: organizacje ponadnarodowe; ( Unia Europejska, wspólnoty europejskie) tworzą własny, samodzielny system prawny wpływający z autonomicznego źródła prawa. Ich organy posiadają kompetencje ustanawiania norm prawnych obowiązujących w państwach członkowskich # prawo pierwotne- obejmuje układy tworzące wspólnoty europejskie i UE, aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, Traktat Rzymski, Traktat Węgla i Stali, Traktat z Mastrich 92r. regulowało ono zagadnienia gospodarcze, administracyjne i techniczne. # prawo wtórne- następujące akty stanowione przez organ wspólnot: ~ rozporządzenia- wiążą one we wszystkich swoich częściach obowiązują bezpośrednio w każdym państwie członkowskim ~ dyrektywy- wiążą one państwo członkowskie którego dotyczą ale pozostawiają mu swobodę wyboru środków służących realizacji określonych przez siebie zadań ~decyzje- wiążą we wszystkich swoich częściach państwo członkowskie którego dotyczą ale mogą być też skierowane do osób fizycznych i prawnych. * system międzynarodowy: obejmuje on umowy, zwyczaje, zasady ogólne prawa międzynarodowego uznawane przez narody cywilizowane. Umowy międzynarodowe: ~o charakterze ogólnym- dotyczą szerokiego katalogu prawa jedn. I podstawowych zasad ich ochrony. Dzielą się one ze względu na zakres terytorialny i umowy ogólnoświatowe ( Karta NZ, PPOiP, PPGSiK) , regionalne ( EKPCZ, EKS) ~ umowy o charakterze szczegółowym- uchwalone w celu ochrony tylko pewnej kategorii praw jedn. lub praw określonej grupy ludzi. Dzielą się ze względu na zakres terytorialny: ogólnoświatowe uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ( NZ, MOP, UNESCO) regionalne konwencje dwustronne ( międzypaństwowe) Zwyczaj Międzynarodowy- dotyczy państw i organizacji które są podmiotami na arenie międzynarodowej. Ma zastosowanie w przypadku tych państw które są związane umową międzynarodową lecz nie muszą jej przestrzegać: zakaz ludobójstwa, niewolnictwa, niedyskryminacji rasowej, tortur, arbitralnego pozbawiania życia, porywania przeciwników politycznych, więzienia bez wyroku, niehumanitarnego traktowania. Zasady ogólne prawa międzynarodowego uznawane przez narody cywilizowane-

(…)

… przez narody cywilizowane- Mają zastosowani w tych sytuacjach do których nie są stosowane dwa poprzednie:~ zasady prawa międzynarodowego dotychczas nie stosowane w danej sytuacji~ zasady prawa wewnętrznego wspólne systemom wszystkich grup państw np. zakaz nadużywania prawa, obowiązek naprawienia szkody itp. Na ich istnieje powołuje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Zasady ogólne prawa wewnętrznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz