Ochrona praw człowieka - strona 2

note /search

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 847

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Największa organizacja regionalna 56 państw uczestniczących Państwa Ameryki Północnej, Europy, Kaukazu, Azji Środkowej, Rosja Państwa uczestniczące Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, B...

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

PRAWA CZŁOWIEKA W ONZ - system NZ uniwersalny pod względem terytorium, każdy kraj podpisał przynajmniej jedną umowa dot.PC Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 (Roosevelt 4 wolności) - wolność słowa - wolność wyznania - wolność od strachu - wolność od głosu Roosevelt je sformułował i zostały uwzg...

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1533

POWSZECHNA DEKLARACJA PC (Paryż 1948) - jej opracowanie to było pierwsze zadanie Komisji PC Przewodnicząca Eleonora Roosevelt (w grupie roboczej z 1946 było 9 członków m.in. R.Cassin, P.C.Chang, Ch.Malik, H.G.Wells), była pierwszym przewodniczącym grupy pracującej nad dokumentem. Deklaracja a nie t...

Prawa człowieka w polityce zagranicznej UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

PC W POLITYCE ZAGRANICZNEJ UE I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH MOTYWY ZAANGAŻOWANIA PAŃSTWA NA RZECZ PC Pozycja jednostki w SM Prawo międzynarodowe - stwarza obowiązki dla państw w polityce zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej np. Konwencja o zapobieganiu tyranii i ludobójstwa, czy Wiedeńska Deklaracja PC ...

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz UE postrzega jest jako aktor SM któremu zależy na promocji PC również na zewnątrz (jeden z celów WPZiB umieszczonych w TUE). Zaangażowanie odbywało się ewolucyjnie, przed wpzib, w latach 70 i 80 pierwszy raz wykorzystano instrumenty dyplomatyczne na r...

Polska w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

POLSKA W ONZ Stanowisko PL w PC w ostatnich 20, 30 latach zmieniło się , inny był stosunek PRL do PC. Nie było wtedy terminu PC natomiast były Prawa Obywatelskie które mają 8 rozdział w Konstytucji z 1952. Mowa tam o obowiązkach i prawach obywateli PRL (główny nacisk na społeczne) np: - nakaz prz...

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

Prawa człowieka w ONZ Cz. I Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 r. Cztery wolności (Prezydent Roosevelt) Wolność słowa Wolność wyznania Wolność od strachu Wolność od głodu Karta Narodów Zjednoczonych 26 czerwca 1945 r. My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od ...

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala Motywy zaangażowania państw na rzecz praw człowieka. pozycja jednostki w stosunkach międzynarodowych prawo międzynarodowe uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych procesy demokratyzacji na świecie prawa człowieka i ...

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I Rada Europy powstała w 1949 r. • 47 państw, • aplikacja Białoruś • status obserwatora: Watykan, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Meksyk, • siedziba - Strasburg Państwa członkowskie Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzego...

Rada Europy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

PC w RADZIE EUROPY System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole ich r...