Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie - strona 1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie - strona 2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POWSZECHNA DEKLARACJA PC (Paryż 1948) - jej opracowanie to było pierwsze zadanie Komisji PC
Przewodnicząca Eleonora Roosevelt (w grupie roboczej z 1946 było 9 członków m.in. R.Cassin, P.C.Chang, Ch.Malik, H.G.Wells), była pierwszym przewodniczącym grupy pracującej nad dokumentem. Deklaracja a nie traktat, by państwa łatwiej ją przyjęły (zrobiono rezolucje bo nie jest wiążąca jak traktat i łatwiej kraje ją ratyfikowały, z traktatem mógł być problem)
Wszystkie kategorie praw (osobiste,polityczne,społeczne,gospodarcze,obywatelskie)
Tytuł tj Powszechna D.P.C (słowo powszechna nieprzypadkowo, by podkreślić że dla każdego i dziś nikt nie kwestionuje powszechności/uniwersalności PC)
Raczej krótki dokument dający inspiracje (zrobiono tak aby był łatwiej do zaakceptowania)
10 grudnia 1948 Zgrom.Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarcje PC w formie rezolucji
- brak głosów sprzeciwu
- kilka krajów wstrzymało się od głosu: 6 komunistycznych (m.in. Polska) bo PC to egoizm, mogą być tylko Prawa Obywatela oraz przez zapis że kobieta i mężczyzna dobrowolnie zawierają związki małżeńskie a także poprzez zapis o wolności wyznania, RPA przez apartheid, Arabia przez różne interpretacje Islamu w różnych krajach)
Preambuła jest ważna bo - daje odniesienie do praw naturalnych (`'przyrodzona godność i równe, niezbywalne prawa podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie'')
- najwyższy cel człowieka to korzystanie z wolności słowa i wolność od strachu i niedostatku (co może popsuć m.in. pogarda dla PC)
- PC muszą być chronione prawnie aby człowiek nie musiał uciekać się do buntu
- popieranie rozwoju między narodami
- że NZ potwierdziły w karcie wiarę w PC
- członkowskie zobowiązały się we współpracy z NZ do zapewnienia poszanowania PC i podstawowych wolności
- niniejsza Deklaracja to wspólny cel dla wszystkich narodów, a jednostki dążą do coraz pełniejszego poszanowania praw i wolności
Art. 1 - wszyscy są wolni i równi w swej godności i prawach Art. 2 - każdy człowiek uprawniony do praw i wolności z Deklaracji bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, innych przekonań ect (czyli klauzula niedyskryminacji)
Art. 3 - każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
Art. 4-5 - zakaz niewolnictwa i tortur
Art. 6-12 - dot. praw do sądu, prawo do osobowości prawnej, równość wobec prawa, prawo do odwoływania się od wyroku sądu, zakaz samowolnego aresztowania, domniemanie niewinności


(…)

… 2002 o możliwości odbywania wizyt w państwach
- Konwencja o prawach dziecka (PL inicjatywa) 1989
* protokół dodatkowy 1 - dotyczy udziału dzieci w konfliktach zbrojnych (podwyższenie wieku z 15 do 19) 2000
* protokół dodatkowy 2 - dotyczy handlu dziecmi, pornografii i prostytucji 2000
- Konwencja o ochronie praw pracowników migrujących i ich rodzin 1990 - spotkala się z opozycja panstw zachodnich…
… jest już za późno; tak naprawde od 2005)
Organy Traktatowe tj Komitety Niezależnych ekspertów - działają we własnym imieniu, zgodnie z własnym sumieniem i nie przjmują instrukcji od państw - Komitet Praw Człowieka (18 członków) - Komitet Praw Gospodarcznych,Społecznych i Kulturalnych (18 członków) - organ traktatowy powołany w 1986 przez ECOSOC, prawa zawarte nie ścisle sprecyzowane i nie sa calkowicie…
… wykorzystywanie instytucji tymczasowego aresztowania
- przemoc wobec dzieci
- dyskryminacja romów
- dyskryminacja homoseksualistów
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn w pracy
Sprawozdania początkowe: Bazowe informacje na temat ustroju, instytucji. Sprawozdanie trafia do komitetu, wysyła zapytania do państw, np. dodatkowe wyjaśnienia, organizuje sesję, na którą przybywają przedstawiciele państwa. Komitety…
… kompetencje) (10 członków)
- Komitet praw dziecka (18 członków)
- Komitet praw pracowników migrujących i ich rodzin (10 członków)
Te komitety mają różne kompetencje, ale każdy ma jedną wspólną - rozpatrywanie sprawozdań.
W czasie zimnej wojny eksperci byli politycznie uzależnieni od państw. Członek komitetu nie uczestniczy w rozpatrywaniu zawiadomień indywidualnych pochodzących z kraju pochodzenia. Język
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz