Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie - strona 1 Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie - strona 2 Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz UE postrzega jest jako aktor SM któremu zależy na promocji PC również na zewnątrz (jeden z celów WPZiB umieszczonych w TUE). Zaangażowanie odbywało się ewolucyjnie, przed wpzib, w latach 70 i 80 pierwszy raz wykorzystano instrumenty dyplomatyczne na rzecz PC. Od lat 70 państwa wspólnot koordynowały swoje stanowiska w tej dziedzinie. Wtedy wykorzystywano deklaracje polityczne.
Długo sankcje nie były stosowane i przewidywane. Pod presją PE i niektórych krajów dopiero WE zaczeła kłaść nacisk na sankcje.
RE w 1986 Deklaracja dot. PC nawołująca do uniwersalizmu: panstwa i instytucje europejskie zobowiązują się do zaangażowania w tej dziedzinie. Pod koniec lat 80 sankcje przeciwko Chinom w wyniku masakry studentów. Przełom lat 80 i 90 miał duże znaczenie, już w latach 80 WE namawiała Euroe srodkowo-wschodnią do przestrzegania PC. Wiele krajów tej czesci Europy było zainteresowanych zbliżeniem z Wspólnotą/Unią Europejską i UE zrobiła Kryteria Kopenhaskie gdzie kwestia m.in. PC umieszczona.
Czerwiec 1991 RE przyjęła deklaracje w której ponownie wezwano wspólnoty do promowania i ochrony PC na świecie.
1992 TUE - zapisano aspekt respektowania PC , konsolidacji demokracji ect, jako cele wpzib. Potwierdzono że to część tożsamości UE.
W ramach 1 filaru istotne są klauzule dokładane do umów stowarzyszeniowych - te klauzule pozwalają zawieić postanowienia umowy gdy są łamane PC.
W WPZiB członkowskie muszą wypracowywać wspólne stanowiska dot. PC, to odbywa się na forum Grupy Roboczej PC
Szczególne instrumenty WPZiB dot. PC A) Zasady i ogólne wytyczne - ustalane przez Rade Europejską i kierowane do RUE
W 2001 - ogólne wytyczne dot. dialogu i PC , dzisiaj ta Grupa Robocza co rok daje raport z oceną implementacji tych wytycznych
Rodzaje dialogów:
1. Strukturalny nt PC: np. UE z Chinami, Irandem czy Rosją. Przykładowo wobec Chin raz na pół roku organizowana jest debata dotycząca PC, raz w Brukseli a raz w Pekinie. Tam gadają o PC w UE i Chinach. Zakres tematyczny obejmuje to co się obecnie dzieje. Wobec Chin są pomysły powołania Specjalnego Przedstawiciela ds. PC w Chinach (PL inicjatywa przy okazji olimpiady)
2. Dialog oparty na porozumieniach handlowych i porozumieniach o współpracy -to są klauzule np. stosowane szeroko wobec krajów Afryki
3. Dialog ad hoc - wsje rozmowy nt. PC, które prowadzone na poziomie dyplomatów poszczególnych krajów
4. Dialog i konsultacje trójki UE z krajami takimi jak USA, Australia czy Japonia

(…)

… przeciwdziałać naruszeniom humanitarnym w Kongo. 1 września 2003 UE przekazała kompetencje dot. tej misji do ONZ. Cele - poprawić sytuacje humanitarną
- ochrona obozu dla uchodźców wewnętrznych i cywilów
- stabilizacja warunków bezpieczeństwa
- ochrona organizacji pozarządowych dostarczających pomocy humanitarnej
Wrzesień 2008 operacja w Czadzie która miała podobne założenia, UE ma przekazac kompetencje dot. tej operacji do ONZ w marcu 2009. Jest tam problem z ogromną ilością uchodźców z Sudanu czy z Republiki Środkowej Afryki. Ceke - ochrona obozów dla uchodźców
- stabilizacja bezpieczeństwa
- ochrona organizacji świadczących pomoc (co ważne że w celach nie ma ochrony cywilów)
W ramach Wspólnych Działań UE szkoli np. policjantów w Kongo czy Slużby Bezpieczeństwa w Czadzie
D) Wspólne stanowiska - wiążące…

- podejmowanie wysiłków na rzecz znoszenia kary śmierci
- zwalczanie tortur i bezprawności
- wspieranie MTK
- zwalczanie rasizmu i ksenofobii
Grudzień 2007 dzięki UE powstała rezolucja w ONZ dot. znoszenia Kary Śmierci, co poparło ponad 160 krajów
Prezydencja Francuska chciała zabłysnąć w promocji w ONZ praw homoseksualistów
Biuro ds. Humanitanych (ECO) które dystrybuuje pomoc humanitarną poprzez organizacje…
… się z Palestyńczykami ect
* PE też wypowiedział się przeciwko stosowaniu amunicji kasetowej (PL temu przeciwna bo jestesmy producentem jednych z najlepszych bomb kasetowych czyli takich ala rozprysków których odłamki robią duże szkody i to nie humanitarne)
* Niedawno przyjęto rezolucje ws. Białorusi gdzie zawarto zachęte by wspierać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi
Czy UE skuteczna w swoim dialogu ?
UE rzadko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz