Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 11 - strona 1 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 11 - strona 2 Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

SZUE WYKŁAD 20.01.2011
Tr z L - traktat z Lizbony
Stosunki Zewnętrzne UE obejmowały praktycznie aktywność gospodarczą do TR z L. Po traktacie z L, mamy sytuację, kiedy SZUE nie są kompetencją Komisji Eu, lecz WP ds.WPZiB. Jakkolwiek są nie rozłączne nadal z integracją gospodarczą, kwestiami ekonomicznymi. Wskazuje na to łączenie funkcji WP z funkcją wiceprzewodniczącego w Komisji Eu.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - Common Foreign and Security Policy, CFSP - ważne żebyśmy znali tą nazwę w języku ang.
Oprócz gospodarczego komponentu w UE jest tez Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony(ang - Common Security and Defence Policy (CSDP) ) WPBiO nie powstała wraz z TR z L. WPBiO jest wypracowana w ciągu dwóch kadencji Solany na stanowisku Wysokiego Przedstawiciela
Na szczycie Helsińskim w grudzień 1999r. przyjęto „helsinki Headline Goals”. Przez kilka miesięcy funkcje koordynatora szefa Sekratariatu Rady pełnił Jurgen Trumf, niemiecki dyplomata Kto był 1szym przedstawicielem WP ds. WPZiB? Był Jurgen Trumpf, a nie Solana
Istotne pojęcia związane z funkcjonowaniem instytucjonalnym SZ UE GAERC - General Affairs and External Relations Council
Są to Posiedzenia ministrów ds. zagranicznych po traktacie z Lizbony, właściwie w połowie ubiegłego roku, Rada do spraw ogólnych i stosunków zewnętrznych została rozbita na dwie rady : FAC (foreighn affairs council), GAC( general affairs council). Zmiane spowodowane TR z L dot. Również kwestii przewodnictwa obrady: ws. Zagranicznych przewodniczy WP, obecnie K.Ashton, ws. Ogólnych prezydent + Minister SZ państwa sprawującego prezydencję.
Przynajmniej raz na 1 prezydencję, czyli raz na pół roku przed Radą ds. Ogólnych, obecnie przed Radą ds. zagranicznych, zbiera się nieformalnie grupa Ministrów SZ państw UE w ramach formuły GYMNICH(zamek pod Kolonią - pierwsze spotkanie właśnie odbyło się tam - 1974). Każde następne było w miejscu wyznaczonym przez państwo sprawujące prezydencję. Przygotowanie spotkań wymaga pracy zespołów powołanych przez poszczególne ministerstwa w ramach COREPERA - komitet przedstawicieli, część spotkań tematycznych odbywa się w COEST(zwłaszcza miejsca objęte obszarem postsowieckim)
Pierwsza próbą wprowadzenia mechanizmów koordynacji PZ WE - plany foucheta, I i II - 1961,1962, dot. Koordynacji PZ i obrony, II plan Foucheta był pomysłem FR koncepcji, zmniejszenie decyzji centralnych, Wspólnota Ojczyzn . Kolejne próby koordynacja Wspólnej polityki zagranicznej były na przełomie lat 60 i 70 - raport davignona 1970 październik. W 1973 wprowadzono mechanizm koordynacji prac ambasadorów państw po szczycie Kopenhaskim, wspólnoty nazwały ten mechanizm II go raport davignona. Po tym ii raporcie Davignona przyjęto instytucję korespondenta europejskiego?


(…)

… pokoju. Zdecydowano o stworzeniu armii europejskiej, za budowę jej miał odpowiadać Europejska Agencja Obrony - EDA - (ang. European Defence Agency)
W kwestiach związanych z instytucjonalnym umocowaniem WPZiB wprowadza Tr lizboński ,również stawia kropkę na ”i” w kwestii podmiotowości prawno-międzynarodowej UE. TR ten wprowadza zmiany, utrzymany podział na główny doc. o TUE i TFUE , WPZiB
art.27 mówi…
… oraz ZiO, o solidarności politycznej
Art. 45. Zadania Europejskiej Agencji Obrony, Kwestie rozwiązań instytucjonalnej w obszarze BiO. Od 47 do 51 szczegółowo dot. Procedury podejmowania decyzji
Art. 42-51 - generalnie to są kwestie związane z Wspólnotą Bezpieczeństwa i obrony.
42-46 dot. misji. Istotnym elementem w kształtowaniu Polityki BiO jest art. 222 TFUE - tzw. klauzula solidarności, oznacza, że wspólne działania mające prowadzić do reakcji w razie zagrożeń, na ogół mówi się o klęskach żywiołowych, humanitarnych, o atakach terrorystycznych, przyjmuje się założenie, że ta klauzula jest odzwierciedleniem art. 5 NATO.
Wysoki przedstawiciel Jurgen Trumpf jako pierwszy. Wysoki Javier Solana po nim. Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego jest wysokim przedstawicielem K. Ashton. Co do struktury…
….
Trzeba znać z 2003r. Bezpieczna Europa w Lepszym Świecie- sprawozdanie Solany. Istotna jest orientacja w zagadnieniach związanych z obecnością wojskową, cywilną, policyjną : niezbędna jest wiedza o podstawowych misjach - 3 misje cywilne(Indonezja EUPAT z 2005r. ; Darfur; Gruzja, na Ukrainie EUBAM, Irak; Palestyna RAFAH, EULEX Kosowo.) policyjne, wojskowe( kluczowa jest bo z NATO - misja w Macedonii, w 2003…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz