Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa w Europie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa w Europie- opracowanie - strona 1 Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa w Europie- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa.
Etapy budowania struktur sojuszniczych:
Europejska Wspólnota Obrony - 1952 r.(nieratyfikowana przez Francję) Miała tu powstać struktura armii federalistycznej 6 państw. Zbyt niebezpieczny w ocenie państw stał się jednak pomysł zniesienia statusu okupacyjnego Niemiec. Europejska Wspólnota Polityczna - 1953 r.(też nieudana)
Unia Zachodnia - fundament rozbudowy struktur - traktat brukselski - 17 marca 1948 r. Benelux, Francja i Wielka Brytania je podpisały, była sojuszem obronnym, ubiegła NATO, choć w mniejszym zakresie działania, ale powstała wcześniej. Na bazie tej unii powstała Unia Zachodnioeuropejska(traktaty paryskie 1954 r. modyfikowały traktat brukselski. Dołączyły Włochy, Niemcy. Zawierała klauzulę sojuszniczą i zobowiązywała do współpracy. Nie była instytucją autonomiczną, raczej już przybudówką NATO.
W latach 80tych Europa przewartościowała się i chciała sama budować swoje bezpieczeństwo. W 1987 r. podpisano Platformę Porozumienia o Bezpieczeństwie Unii Zachodnioeuropejskiej, która umożliwiała formalne korzystanie ze środków NATO. Unia ta nie istnieje od 2011 r. Jej organy zostały inkorporowane przez UE na mocy traktatu lizbońskiego.
Europejska Współpraca Polityczna 1961 r. - nieformalne spotkanie na szczycie w Paryżu. Sformalizowane w 1970. Istniała do 1992. Prace toczyły się w komitetach i deklaracjach komitetów. (był to międzyrządowy mechanizm pozatraktatowy(do jednolitego aktu w 1987) o charakterze koordynacyjnym w sprawach politycznych. W latach 70tych włączono ekonomiczny wymiar.)
Komisja Fouche - projekt Unii Państw odrzucony w 1962
Komitet D'Avignon
JAE - międzyrządowy, ustalał zasady konsensusu w EWP, wmontowano w EWP instytucje wspólnotowe
4. 1992 - traktat z Mastricht
Podejście europejskie: autonomizacja Europy
Podejście atlantyckie: współpraca z USA w ramach NATO
WPZiB - w ramach traktatu z Mastricht się pojawiło, z poszanowaniem pracy w ramach NATO. Podmioty kształtujące WPZiB:
Państwa członkowskie i UE
Rada Europejska
Parlament - organy UE
Zasada jednomyślności
1997 - traktat amsterdamski - podmiotem kształtującym tylko UE. Pierwszym wysokim przedstawicielem WPZiB był Havier Solano.
Wojny na Bałkanahc mobilizowały integrację UE. Okazało się bowiem, że w przypadku braku reakcji NATO na zagrożenia UE nie ma własnych środków obrony. Stąd państwa utworzyły:
EPBiO(obecnie WPBiO) - dało to europejski filar sojuszu(przez struktury NATO). Mechanizm instytucjonalny: spotkania szefów bezp., komitet i sztab wojskowy oraz utworzenie sił zbrojnych(50tys. do 2003)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz