Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa

note /search

Azja i Pacyfik- Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeńst...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1435

Azja i Pacyfik - Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa. Czynniki destabilizujące: Nie stworzono do tej pory jednolitej w skali całego regionu zinstytucjonalizowanej infrastruktury bezpieczeństwa. W regionie tym możemy uznać, że nadal toczy się konfrontacja ideologiczna - Korea Pó...

Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa w Europie- opracowani...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

Geneza i uwarunkowania integracji bezpieczeństwa. Etapy budowania struktur sojuszniczych: Europejska Wspólnota Obrony - 1952 r.(nieratyfikowana przez Francję) Miała tu powstać struktura armii federalistycznej 6 państw. Zbyt niebezpieczny w ocenie państw stał się jednak pomysł zniesienia statusu ok...

Instytucje bezpieczeństwa regionalnego Azji i Pacyfiku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2758

Instytucje bezpieczeństwa regionalnego. USA - początkowo plany utworzenia organizacji analogicznej do NATO, ale nie pasowałaby taka organizacja do specyfiki regionu. Zamiast tego utworzyły one - subregionalne sojusze : ANZUS (Australia, Nowa Zelandia) i SEATO Amerykańsko-Japoński Pakt Bezpieczeństw...

Oddziaływanie regionalizmu morskiego w regionie Azji i Pacyfiku- oprac...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

Oddziaływanie regionalizmu morskiego. Związane z Konwencją Praw Morza ONZ z 1982 ( o 200 milowych strefach ekonomicznych). Brak tutaj jednoznacznych uregulowań, które odnosiłyby się do obszarów morskich, przez co poczucie bezpieczeństwa w reg...

Polityka bezpieczeństwa ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1505

Polityka bezpieczeństwa ChRL Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - reformy wewnętrzne po 1978 - nowa jakość konfliktów(wojna w Zatoce Perskiej, Irak) - rozpad ZSRR(zniknięcie zagrożenia ze strony Rosji, nowym zagrożeniem demokratyzacja) Proces ewolucji Do końca lat 70tych ChRL stosowała takt...

Polityka bezpieczeństwa Indii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2569

Polityka bezpieczeństwa Indii Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - zakończenie zimnej wojny(osłabienie sojusznika - Rosji, trzeba znaleźć nowego - USA, rosnąca pozycja Chin, spadek znaczenia

Polityka bezpieczeństwa Rosji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2548

Polityka bezpieczeństwa Rosji Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - rozpad ZSRR(utrata terytorium, ludności, mórz i portów, nowa sytuacja geopolityczna, konflikty etniczne, uaktywnienie działań Chin, USA, Turcji, Iranu i państw zachodnioeuropejskich na obszarach poradzieckich) - doktryna „noweg...

Polityka bezpieczeństwa USA- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2968

Polityka bezpieczeństwa USA Przyczyny redefinicji bezpieczeństwa: - upadek systemu bipolarnego - wyzwania pozamilitarne - nowe obszary niestabilności na świecie Dokumenty programowe: 29 stycznia 1991 r. - orędzie o stanie państwa, G. Busha no...

Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodo...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2023

Prawo międzynarodowe - podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. 1). System równowagi sil i rola mocarstw. Równowaga sił to zasada sprawiedliwego poziomu sił między główne mocarstwa. Struktura takiego systemu jest funkcją liczby...

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 4662

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ. 1). Karta ONZ Przesłanki stworzenia były jeszcze w czasie II wojny. Karta Atlantycka z 1941 r. zakładała powołanie stałego systemu ogólnego bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone w D...