System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 4361
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie - strona 1 System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie - strona 2 System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ.
1). Karta ONZ
Przesłanki stworzenia były jeszcze w czasie II wojny. Karta Atlantycka z 1941 r. zakładała powołanie stałego systemu ogólnego bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone w Deklaracji ONZ, podpisanej 1 stycznia 1942 r. Po raz pierwszy wtedy użyto słowa Narody Zjednoczone.
Konferencja założycielska ONZ odbyła się kwiecień/czerwiec 1945 r. w San Francisco.
Karta ONZ jest statutem ONZ składa się z preambuły, 19 rozdziałów i 111 artykułów i stanowi rodzaj `konstytucji' społeczności międzynarodowej, która obowiązuje także państwa nieczłonkowskie.
Cele organizacji:
1). Zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
2). Rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy państwami.
3). Rozwiązywanie zagadnień w drodze współpracy.
4). ONZ jako ośrodek uzgadniania aktywności międzynarodowej.
Zasady ONZ:
1). Wzajemna miłość państw.
2). Wykonywanie zobowiązań traktatowych.
3). Pokojowe rozwiązywanie sporów.
4). Powstrzymanie się od użycia siły lub groźby jej użycia(wyjątki: indywidualna lub zbiorowa samoobrona i sankcje wojskowe RB)
5). Zasada bezpieczeństwa zbiorowego(zakłada solidarne wsparcie organizacji w jej działaniach i powstrzymanie się od udzielania pomocy stronie przeciw której one są)
6). ONZ zapewnia, by wszystkie państwa postępowały zgodnie z jej zasadami(niepodzielność bezpieczeństwa - należy dbać o bezpieczeństwo każdego z uczestników).
7). Nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw.
Te zasady tworzą fundamentalny kanon bezpieczeństwa międzynarodowego(ius cogens).
Możliwe są poprawki Karty lub jej rewizja. Aby tak się stało, muszą takie działania służące zmianie treści Karty mieć poparcie 2/3 ZO, ale też ratyfikację a dodatkowo 5 stałych członków RB muszą się na to zgodzić.
2). Organy ONZ ds. Pokoju i Bezpieczeństwa
ZO - organ plenarny, organ rozważający. Wydaje ono zalecenia RB i państwom członkowskim w kontekście zapewniania pokoju i bezpieczeństwa; zwraca uwagę RB na syt. , które mogą zagrozić pokojowi i bezpieczeństwu. ZO pelni funkcje pomocnicze w stosunku do RB. RB - główny organ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Składa się z 15 członków. RB w sprawach bezpieczeństwa musi mieć jednomyślność, co paraliżuje ONZ. Przewodnictwo w RB jest rotacyjnie sprawowane na 1 miesiąc w porządku alfabetycznym. Do RB odnosi się rozdział 6, rozdział 7 o akcjach wymuszających w razie zagrożenia, naruszenia pokoju i aktów agresji. I rozdział 8 o porozumieniach i układach regionalnych.


(…)

…). Strefy bezatomowe
Strefa bezatomowa to specyficzna strefa zdemilitaryzowana, w której produkcja, rozmieszczenie i użycie broni jądrowej jest zakazane na mocy porozumienia międzynarodowego. Ma to na celu zapobieganie proliferacji broni jądrowej.
Istnieje 5 kontynentów, które na podstawie umów międzynarodowych stworzyły obszary stref bezatomowych:
1). Ameryka łacińska(Traktat z Tlatelonco z 1967 r.)
2). Australia i Oceania(traktat z Ralotonga z 1985 r.)
3). Azja Południowo - Wschodnia(Traktat z Bangkoku z 1995 r.)
4). Afryka(Traktat z Pelindaby z 1996 r.)
5). Strefa Środkowoazjatycka(Traktat 2006 r.)
6). Antarktyka(zjawisko konwergencji antarktycznej? - traktat waszyngtoński 1959 r.)
7). Przestrzeń kosmiczna(Traktat moskiewski z 1967 r.)
8). Dna mórz i oceanów oraz wnętrze Ziemi(Traktat londyński z 1971 r…
Komitet Sztabowy- struktura martwa.
Jedyny przypadek zastosowania sankcji wojskowych zgodnie z rozdz. 7 Karty to interwencja w Korei w 1950r., na mocy rezolucji nr 82, przyznającej dowodzenie USA.
W praktyce środki karne ONZ zostały zredukowane do sankcji gospodarczo- politycznych. By tę próżnie wypełnić stworzono misje pokojowe ONZ- to mechanizm pozastatutowy.
Głosowanie w RB
w kwestiach fundamentalnych…
… bezpieczeństwa. Pojęcie wprowadził Barry Buzan: regionalne kompleksy bezpieczeństwa - grupy państw, których percepcje bezpieczeństwa jest zbliżona tak bardzo, że ich bezpieczeństwo narodowe nie może być realizowane oddzielnie tj. bez uwzględnienia interesów pozostałych państw. Funkcjonowanie tych kompleksów zależy od aktywności państw, ich percepcji bezpieczeństwa oraz wzajemnych interakcji.
Istnieją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz