Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 1 Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 2 Prawo międzynarodowe- podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe - podstawy zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego.
1). System równowagi sil i rola mocarstw.
Równowaga sił to zasada sprawiedliwego poziomu sił między główne mocarstwa. Struktura takiego systemu jest funkcją liczby jego uczestników a także podziału siły między nimi. Zasada ta została prawnie usankcjonowana w 1648 r. a potwierdzona na Kongresie Wiedeńskim. Znajduje też potwierdzenie w RB ONZ, gdzie mamy 5 stałych członków, którzy, aby podjąć decyzję, musza być jednomyślni.
Mocarstwa to państwa, które w danym okresie historycznym, swoją potęgą i zasięgiem oddziaływania, siłą wpływów dominują nad innymi państwami. Są filarami systemu międzynarodowego, to one porządkują system. Potęga to iloczyn zasobów woli i strategii. Na tę potęgę składa się potencjał ludnościowy, przestrzenny, technologiczny, czynnik gospodarczy i polityczny. Mocarstwowość może być więc mierzona wskaźnikami ekonomicznymi(PKB), siłą militarną(wydatki na zbrojenia, poziom technologiczny). Walor porządkujący systemy równowagi sił przedstawia kryterium liczby mocarstw a więc podmiotów sterujących systemem:
Unipolarny system równowagi sił(jedno mocarstwo sterujące w roli hegemona. Nie jest to jednak światowe imperium. Taka syt. pojawiała się raczej rzadko i trwała krótko, bo ten system jest mało adaptacyjny w stosunku do zmian rzeczywistości, np. Pax Americana, Pax Europea?)
Bipolarny(systemem sterują dwa państwa będące na czele bloków. Pierwowzorem tego jest dychotomia Ateny - Sparta. Głównym warunkiem do wyst. Tej sytuacji jest wielopłaszczyznowa polaryzacja. Bezpieczeństwo jest tu wynikiem zmniejszania ryzyka wyeliminowania rywala. Pokój jest tu niemożliwy a wojna nieprawdopodobna. To system łatwosterowalny a jego trwałość jest pochodna kondycji obu mocarstw)
Multipolarny(są co najmniej trzy elementy sterujące, np. Włochy XIV-XVw., Koncert Mocarstw Europejskich. Im więcej podmiotów sterujących, tym ich potęga mniejsza. Obowiązuje zasada bezwzględnej równości między mocarstwami. Przesłanki powstania takie grupy to: (1)homogeniczność ideologiczna - a więc wspólne wartości, (2)wspólne zagrożenia, (3)zrównoważone potencjały. Ma większe zdolności adaptacyjne niż bipolarny, jest trwalszy. W historii nowożytnej Europy było takich 5:
Westfalski
Utrechcki
Wiedeński
Wersalski
Jałtański
Ogólna zasada przy polaryzacji systemu międzynarodowego:
System wielobiegunowy jest mniej stabilny, ale bardziej adaptacyjny od dwubiegunowego. System dwubiegunowy jest stabilny dzięki mechanizmowi równowagi sił między dwoma głównymi mocarstwami, a jednobiegunowy osiąga stabilność dzięki dominacji jednego państwa.


(…)

… konwencjonalnych sił zbrojnych.
Traktat o Otwartych Przestworzach z 1992 r. określa roczną ilość przelotów obserwacyjnych nad terytorium innych państw.
Pokojowe regulowanie sporów
Już Konwencja Haska z 1907r. mówiła o tego rodzaju praktykach. Nade wszystko obecnie katalog takich działań zawarty jest w rozdziale 6 Karty ONZ w art. 33: Katalog dyplomatycznych(niesądowych) środków regulowania sporów: (1)rokowania…
… nie można osiągnąć przez przewagę militarną, 3. redukcja zbrojeń, 4. delegalizacja wojny, 5. paternalizm( mocarstwa przyjęły, ze nie wszyscy mogą być suwerenni- do dekolonizacji)
Liga Narodów System- podczas konferencji- wersalska komisja ds. LN. Na początku 42 członków. Pakt był częścią LN. Organy- Zgromadzenie, Rada LN ( mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, stali członkowie- Francja, Japonia, Włochy, WB…
… na Mandżurię i Włoch na Abisynię, atak III Rzeszy i ZSRR na Polskę.
-brak uczestnictwa mocarstw (USA, ZSRR)
-formalne rozwiązanie w 1946 roku
4). Bezpieczeństwo kooperacyjne - środki budowania zaufania i bezpieczeństwa a także pokojowe regulowanie sporów.
Koncepcja ta rozwinęła się, bo rozwijanie bezpieczeństwa indywidualnie, koalicyjnie a także pewnych niedostatków bezpieczeństwa zbiorowego.
Bezpieczeństwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz