Azja i Pacyfik- Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Azja i Pacyfik-  Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa - strona 1 Azja i Pacyfik-  Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa - strona 2

Fragment notatki:

Azja i Pacyfik - Problem uwarunkowań regionalnego systemu bezpieczeństwa.
Czynniki destabilizujące:
Nie stworzono do tej pory jednolitej w skali całego regionu zinstytucjonalizowanej infrastruktury bezpieczeństwa. W regionie tym możemy uznać, że nadal toczy się konfrontacja ideologiczna - Korea Północna, CHRL, Wietnam (komunizm) vs Reszta. Obawa w regionie przed nadmiernym wzrostem siły CHRL. Konieczność rozbudowy potencjałów wojskowych państw. Istnienie sporów terytorialnych - głównie nad wodami terytorialnymi, kontrola szlaków.
Kontrowersje związane z przestrzeganiem praw człowieka. Zagrożenia pośrednie - związane z konkurencyjnych strategii międzynarodowych państw. Bezpośrednie - wynikające z historycznych zaszłości, podbojów, walki o strefy wpływów oraz zróżnicowania państw i społeczeństw regionu we wszystkich wymiarach. Czynniki stabilizujące : Tempo wzrostu gospodarczego przyczyniające się do wzrostu współzależności. Obecność polityczno-wojskowa USA w regionie : - odstraszanie poprzez dwustronne sojusze i obecność wojskową - stymulujące oddziaływanie USA na wzrost gospodarczy
Wyłaniający się nowy system bezpieczeństwa jest pochodną czynników tj. : Zróżnicowanie zagrożeń - coraz więcej
Decentralizacja regionalnego układu sił i odejście od bipolarnej struktury stosunków - istnienie nowych centrów siły. Wzrost współzależności ekonomicznych
Pluralizm w budowanie optymalnego zinstytucjonalizowanego systemu bezpieczeństwa.
Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa
Czynnik ekonomiczny przestaje być źródłem bezpośrednich zagrożeń i konfliktów. Zmniejszenie się roli tradycyjnych czynników produkcji jak : zasoby, siła robocza, terytorium. Zwiększenie roli technologii i kapitału (co oznacza większą kooperatywność). Biorąc pod uwagę specyfikę swych relacji państwa będą dążyć do stworzenia regionalnego systemu, który będzie wyznawał coraz szerzej wartości demokratyczne. Powstawianie konkretnych organizacji w regionie tj: ASEAN, PECC, APEC, których działalność w coraz większym stopniu podporządkowywane są ekonomicznym kryteriom. Wraz ze wzrostem gospodarczym państwa bogate i zasobne zwiększają swoje nakłady na zbrojenia i siłę wojskową (np. Japonia). Zwiększenie potencjałów tych państw stanowi źródło obaw dla pozostałych państw regionu. Duża rola czynnika chińskiego, który swym szybkim wzrostem determinuje specyfikę i strukturę bezpieczeństwa regionalnego Azji i Pacyfiku. Dwie wizje dot. Chin - wzrost gospodarczy otworzy Chiny na pokojowe wewnętrzne reformy i zachęci do współpracy międzynarodowej. Z drugiej strony nadmierny wzrost zwiększa przepaść między słabymi państwami a Chinami, które stają się mocarstwem globalnym.

(…)

… gospodarczy otworzy Chiny na pokojowe wewnętrzne reformy i zachęci do współpracy międzynarodowej. Z drugiej strony nadmierny wzrost zwiększa przepaść między słabymi państwami a Chinami, które stają się mocarstwem globalnym. Zagrożenia mogą wynikać ze zjawiska konkurencji podatnego na oddziaływanie czynnika politycznego, a więc traktowanego instrumentalnie. Widoczny jest również merkantylizm państw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz