Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie - strona 1 Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie - strona 2 Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Prawo Humanitarne = Prawo wojenne = Prawo konfliktów zbrojnych Dział prawa międzynarodowego publicznego
MPH
Międzynarodowe reguły, ustanowione przez konwencje lub zwyczaj, których celem jest rozwiązanie problemów humanitarnych powstałych w wyniku międzynarodowych lub niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych; z powodów humanitarnych ograniczają one prawo stron konfliktu do stosowania wybranych metod i środków walki zbrojnej i chronią osoby i dobra, które mogą być dotknięte konfliktem.
Międzynarodowe prawo humanitarne OCHRONA OFIAR konfliktów zbrojnych OGRANICZANIE METOD I ŚRODKÓW walki w celu unikania zbędnych cierpień i nadmiernych szkód
Prawo genewskie
Reguły dotyczące ochrony ofiar konfliktu
Prawo haskie
Reguły dotyczące środków i metod prowadzenia wojny
Rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego 3000 p.n.e. zwyczaje
Traktaty dwustronne
Prawo zwyczajowe
1859 - Henry Dunant pomaga rannym w bitwie pod Solferino
1863 Lieber Code (Instrukcje dla armii USA w polu)
Rozwój MPH
1963 - I konferencja międzynarodowa w Genewie
1864 r. - II konferencja, konwencja o polepszeniu losu rannych w armiach czynnych 1899 r./1907 r. - konwencje haskie i genewskie
Konwencje genewskie 12 VIII 1949 (I) KG o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych
(II) KG o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu
(III) KG o ochronie jeńców wojennych
(IV) KG o ochronie osób cywilnych podczas wojny
Protokoły:
I międzynarodowe konflikty zbrojne
II niemiędzynarodowe konflikty zbrojne
III trzeci emblemat ochronny
Zakres stosowania
1. Międzynarodowe konflikty zbrojne
I-IV KG z 1949
I Protokół z 1977
2. Niemiędzynarodowe konflikty zbrojne
Artykuł 3 wspólny dla czterech KG z 1949
II Protokół 1977
MPH a użycie siły
„jus ad bellum”, „jus in bello”
„jus ad bellum”
Karta NZ zezwala na użycie siły:
w samoobronie
w ramach akcji Rady Bezpieczeństwa, rozdz. VII Karty
„jus in bello”
„jus in bello” = MPH
Stosuje się do wszystkich konfliktów zbrojnych i musi być respektowane przez wszystkie strony konfliktu


(…)

… przez wszystkie strony konfliktu
Podstawowe zasady
Strony konfliktu powinny w każdym czasie dokonywać rozróżnienia na ludność cywilną i kombatantów w celu oszczędzenia ludności cywilnej i jej własności
Ludność cywilna ani własność cywilna nie mogą być celem ataku. Ataki powinny być skierowane przeciwko celom wojskowym. Zasada rozróżnienia
Zakaz ataków nieproporcjonalnych
Zakaz bezpośrednich ataków na cywilów
Środki…
… wybuchające małego kalibru (1868)
trucizna (1899/1907)
Pociski dum-dum, (1899)
Niewykrywalne odłamki (1980)
Miny, pułapki (1980)
Broń zapalająca (1980)
Broń laserowa oślepiająca (1995)
Miny przeciwpiechotne (1997)
Broń masowego rażenia
Broń chemiczna i biologiczna (1925)
Broń biologiczna (1972)
Konwencja o zakazie broni chemicznej (1993) Miny i niewybuchy
Wybuchające pozostałości wojenne
Miny
Południowy Liban; broń kasetowa na drzewku pomarańczy Broń nuklearna
Brak ograniczeń konwencyjnych
Opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 8 lipca 1996
(ogólnie zastosowanie sprzeczne z MPH)
Cywile
Zabronione są:
** ataki skierowane przeciw ludności cywilnej (w celu szerzenia terroru)
** ataki skierowane przeciw obiektom cywilnym
** ataki skierowane przeciw ludności cywilnej/obiektom w ramach represaliów
Kombatanci
Podlegają zorganizowanemu dowództwu
Posiadają mundur i wyróżniającą oznakę
Noszą otwarcie broń
Przestrzegają prawa humanitarnego
Ochronna rannych kombatantów
Kombatanci - ranni, chorzy, rozbitkowie będą
Traktowani humanitarnie
Będą szanowani i chronieni w każdych warunkach
Będą traktowani jak jeńcy wojenni
Nie mogą być przedmiotem represaliów
1. Na polu walki: - nie można atakować…
… - umożliwiać wypełnianie obowiązków 2. W rękach wroga: - natychmiastowa repatriacja - zatrudnienie do pomocy jeńcom wojennym 3. Na terytorium kontrolowanym przez wroga: - prawo wykonywania misji medycznej - prawo do odmowy wykonania pracy niezgodnej z etyką medyczną - prawo zachowania tajemnicy medycznej
Ochrona personelu medycznego i duchownego
- jednostki medyczne, transport medyczny, materiały medyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz