Formularz skargi do ETPC

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formularz skargi do ETPC - strona 1 Formularz skargi do ETPC - strona 2 Formularz skargi do ETPC - strona 3

Fragment notatki:

Voir Note explicative See Explanatory Note Zob. Informacja wyjaśniająca (POL) Numero de dossier File – number Numer skargi COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Conseil de I'Europe -  Council ol Europe -  Rada Europy Strasbourg, France Strasburg, Francja REQUETE APPLICATION SKARGA Présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des Droits de I'Homme, ainsi que des artides 45 et 47 du Règlement de la Cour under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47of the Rules of Court na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45 i 47 Regulaminu Trybunału IMPORTANT: La Présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is a f ormal legal document and  may aff ect your rights and obligations UWAGA:  Formularz niniejszy jest oficjalnym dokumentem prawnym i może mieć wpływ na Państwa prawa i obowiązki. - 2 - I LES PARTIES THE PARTIES STRONY A.  LE REQUÉRANTM REQUERMtTE THE APPLICANT SKARŻĄCY/SKARŻĄCA (Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any (Należy przedstawić informacje dotyczące skarżącego/skarżącej i ewentualnie jego/jej reprezentanta/reprezentantki 1. Nom de famille ................................................................ Surname   / Nazwisko 2. Prénom ........................................................................... First name(s) /  Imię (imiona) Sexe: masculin/féminin Sex: male/female Płeć: mężczyzna/kobieta 3. Nationalité ........................................................................ Nationality /  Narodowość 4. Profession ...................................................................... Occupation /   Zawód 5. Date et lieu de naissance ........................................................................................................................................................... Date and place of birth   / Data i miejsce urodzenia 6. Domicile ................................................................................................................................................................................... Permanent address  /  Stały adres zamieszkania 7. Tel. No. /  Numer telefonu  ....................................................................................................................................................... 8. Adresse actuelle (si differente de 6.) .........................................................................................................................................

(…)


STATEMENT OF THE FACTS
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE STANU FAKTYCZNEGO
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część II)
14.
Si nécessaire, continuér sur une feuille séparée
Continue on s separate sheet if necessary
Można kontynuować na osobnej kartce, jeśli jest to konieczne
-4-
III
EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz