Filologia romańska - wstęp do językoznawstwa - I semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filologia romańska - wstęp do językoznawstwa - I semestr - strona 1

Fragment notatki:

Au debout ignore.
La semiologie - etude de tous les systemes de communication non lingustique, etude de tous les systemes de signes non linguistiques (l'art, la musique, la dance)
Signifiant - oznaka znaku, ciąg liter i fonemów, które niosą sens
Referent - to, do czego odnosi się znak językowy
Signe - designe un element A qui represente un autre element B; un substitut
signe - oposition - autre signe
Indice - fait immediatement perceptible qui nous fait connaitre quelque chose a propos d'un autre fait qui ne l'est pas; la preuve de qch, symptiome - il y a la cause et le fait et on voit ce fait; plutot biologique ← nie ma zamiaru kominikacji; ex. Le ciel d'orage
Signal - fait qui a ete produit artificiellement pour servir d'indice ← ma zamiar komunikacji; ex. Czerwona flaga
Symbole - signal qui marque un rapport analogique, constant dans une culture donnee, avec l'element qu'il signifie ← graficzne odzwierciedlenie rzeczywistości, lien entre un symbole et l'objet
Signe ← brak relacji między signe, a rzeczywistością
Aucune intention de communication
Intention de communication
INDICE
SIGNAL
Relation A ↔ B
Aucune relation A … B
SYMBOLE
SIGNE
SIGNE LINGUISTIQUE
Sciences d'observation
Semiologie
Linguistique
Signe linguistique - il possede un contenu semantique (signifie) et une expression phonique (signifiant) ← il unit un concept et une image acoustique
← concept, contenu semantique ← signifie → SIGNE X [objet]
← image acoustique, expression phonique ← signifiant → Le lien entre signifiant et signifie est arbitraire (generalnie są umowne) et necessaire (niezbędne w danym języku)
canard, ale duck, kaczka, anatra
Deux unites ne peuvent jamais se trouver au meme point de la chine parlee → la succession, le contrast, la position est distinctive ← zmiania pozycji zmieni sens. X a battu Y ; Y a battu X ← on ne peut pas remplacer les mots librement
Le signe linguistique est differentiel ← fonctionne par sa presence ou absence
------- // --------- appartient au systeme que constitue la langue ← il vaut la opposition aux autres signes
ex. pardon =/= lardon
La semiologie pour les experts:
Ferdinand de Saussure - la semiologie est la science qui etude la vie des signes au sein de la societe sociale; la linguistique n'est alors qu'un partie de cette science generale


(…)

… - przekonywanie kogoś, zaskakiwanie go lub oszukiwanie). Jako pierwsze jednak zwróciły jego uwagę wypowiedzi performatywne, które dokonują czegoś przez sam fakt bycia wypowiedzianym (Biorę sobie ciebie za żonę, nadawanie imienia, etc). Klasyfikacja aktów mowy:
a) enonce constatif - decrire un evenement (il neige...)
enonce performatif - decrire une action du sujet parlant (je dis, je promets)
b) acte locutoire…
… avant l'acet sexuel; Anglaises aux Etats-Unis - les femmes faciles (seks po 1 pocałunku), Americans en Angleterre - les voyous (pocałunek na 1 randce).
Ray L. Birdwhistell - le langage corporel - le kineme (unite de mouvement); le kinemorpheme (la combinaison de kinemes)
Akt mowy - użycie wypowiedzenia przez konkretnego nosiciela językowego w konkretnej sytuacji. De Saussure akcentował indywidualny charakter aktu mowy; wyróżnił elementy: osoba mówiąca, osoba słuchająca, pojęcie i odpowiadający pojęciu obraz akustyczny w mózgu osoby mówiącej, proces fizjologiczny u tejże osoby (przekazanie narządom fonacyjnym impulsu odpowiadającego obrazowi), fale dźwiękowe z ust do uszu, transmisja obrazu akustycznego od uszu do mózgu i skojarzenie psychiczne obrazu z pojęciem; obraz dźwiękowy nie jest tożsamy z dźwiękiem (jest tak samo psychiczny jak pojęcie)
K. Buhler - austriacki filozof, psycholog; związany z praską szkołą strukturalistów; w koncepcji aktu mowy nawiązywał do platońskiego modelu językowego; Koło symbolizuje konkretne zjawisko głosowe, trójkąt - cechy językowe znaku, części trójkąta wystające poza koło symbolizują fakt, że niektóre cechy znaku nie są wyrażone fizycznie, lecz wynikają…
… systeme primitif des voyelles dans les langues indo-europeennes (rekonstrukcja systemu fonetycznego na podstawie analizy systemu morfologicznego). Roland Barthes - la semiologie est une branche de la linguistique, non l'inverse, car tout systeme semiologique se mele de langage
Barthes privilegie la signification, les modes de signifier.
Podział signes i codes według Pierre Guiraud ze względu na relację…
… qui etude la vie des signes au sein de la societe sociale; la linguistique n'est alors qu'un partie de cette science generale
Saussure privilegie le langage et la societe, la fonction sociale du signe, la communication.
1857 - 1913; językoznawca szwajcarski, twórca podstaw teoretycznych współczesnego językoznawstwa strukturalnego. Sławę przyniosła mu praca napisana podczas studiów: Memoire sur le…
…. uniw. w Kopenhadze, stworzył koncepcję nawiązującą do de Saussure'a → glossematykę; przedstawił ogólną teorię przypadków opartą o pojęcie „wartości”, wprowadzone przez de Saussure'a; przypadek → kategoria trójwymiarowa; wyznaczona kierunkiem, kohezją, relacją subiektowo-obiektową. Noam Avram Chomsky - ur. 1928, językoznawca amerykański; od Harrisa przejął pojęcie transformacji, stworzył gramatykę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz