Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC - strona 1 Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC - strona 2 Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC - strona 3

Fragment notatki:

KONSTRUKCJA NORMATYWNA MIĘDZYNARODOWO CHRONIONYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Międzynarodowo chronione pr. człowieka - to pojęcie „normatywne oznaczające”: „sytuacyjne rozwarstwione naturalne możności ludzkie, co do istoty indywidualne, ale społecznie zdeterminowane, równe, niezbywalne, czasowo trawałe, uniwersalne podmiotowo, przedmiotowo i terytorialnie (a do pewnego stopnia także kulturowo) konieczne i zawsze wypływające z przyrodzonej każdemu człowiekowi godności osobowej”
Stanowią one złożoną strukturę normatywną - dla jej zrozumienia przydatne jest wyróżnienie ich:
źródła i podstawy
podmiotu uprawnionego
podmiotu zobowiązanego
przedmiotu
roszczenia
2. ŹRÓDŁO I PODSTAWA wszystkie dokumenty m-we unikają formuł które wskazywały by na kreowanie praw człowieka, ale konsekwentnie wskazują na ich uznanie czy potwierdzenie przyjmują one konstrukcję przyrodzonych, obiektywnych i powszechnych praw i wolności człowieka
KNZ „przywrócenie wiary w podstawowe PC”
PDPC „wszystkie istoty ludzkie są wolne w swej godności i prawach”
I. Źródłem i podstawą PC jest przyrodzona godność osoby ludzkiej , człowieczeństwo (godność osobową) II. godność osobista nasze poczucie tego co znaczymy i co nam należne, oczekiwanie że zostanie to uznane i uszanowane przez innych
w sferze cywilnoprawnej - dobra osobiste
w sferze prawnokarnej - ochrona dobrego imienia
godność osobista jako fundament praw człowieka nie zaś konkretne chronione prawo
godności osobowa „przypomina” o sobie ratując przed nadużyciami władzy w sytuacjach ekstremalnych. np.
pr. do godnej śmierci
zakaz tortur i nieludzkiego traktowania
art. 10 PO wymóg traktowania osób pozbawionych wolności „w sposób humanitarny i z poszanowanie przyrodzonej godności ludzkiej”
III. godność osobowościowa - wyróżnić ją można w związku z teleologicznym postrzeganiem praw człowieka jako narzędzia wzrastania w człowieczeństwie , swobodnego i pełnego rozwoju osobowości
zindywidualizowna - dla każdego swoista
każdy przeżywa swoje życie inaczej lepiej lub gorzej „wznosi gmach swojego człowieczeństwa” :)))
Ale nawet najwięksi zbrodniarze zachowują niewzruszalny i niezniszczalny fundament godności osobowej - I tak ma być !!! 3. PODMIOT UPRAWNIONY 1) Podmiotem uprawnionym jest KAŻDY człowiek - najwyższa wartość w skali dóbr tego świata
2) Od kiedy i do kiedy człowiek?
Oznaczenie początku


(…)

… innych jednostek i społeczności, do której należy”
możliwość ingerencji wł, publicznej dla ochrony dobra wspólnego, ochrony praw i wolności innych osób - klauzule limitacyjne
5. PRZEDMIOT PRAW CZŁOWIEKA - ZOBOWIĄZANIE
1) Przedmiot - katalog praw w danym dokumencie umocowanych
2) pełen katalog praw czlowieka to prawa : obywatelskie
polityczne
gospodarcze.
socjalne
kulturalne
jedynie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka obejmuje cały ten katalog
MPPOiP oraz EKPC normują pr. obywatelskie i polityczne
MPPGSiK oraz EKS normują pr. gospodarcze, socjalne i kulturalne
3) Zobowiązania negatywne (non facere) lub pozytywne (facere)
obszar negatywnych zobowiązań - to strefa pr. obywatelskich i politycznych
obowiązek nieingerencji, przyzwalania i powstrzymywania się
postrzegany jako tani
prawa prawdziwe, uprawnienia…
… samostanowienia narodu służą obywatelskie pr. polityczne (wyborcze itp.)
pr. narodów to odmienna kategoria normatywna
KN wyraźnie ją odróżnia od kategorii pr. człowieka: zasada VII „poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności”
zasada VIII „równe prawa i samostanowienie narodów
czy państwo jest podmiotem uprawnionym
zdaniem prof. tak :)
bo ma interes w tym żeby jego obywatele nie doznawali szwanku…
… państwa : morza otwarte, Anterktyka, przestrzeń kosmiczna i ciała niebieskie
generalnie zwierzchnictwo terytorialne dominuje nad personalnym, w tym przypadku tak nie jest.
Terytorium stanowią pokłady statków, samolotów, stacji kosmicznych - a bandera będzie wskaźnikiem państwa zobowiązanego
kryterium efektywnej kontroli - pozwala ustalenie podmiotu zobowiązanego
np. funkcjonariusze państwa A przejmują…
… ludności na ich terytorium, każdej os. która na ich terytorium przebywa i podlega ich jurysdykcji (obywatele, cudzoziemcy, apatrydzi)
państwo administracja szeroko pojęta administracja publiczna działająca w imieniu i na konto państwa: każdy funkcjonariusz publiczny - nawet pani referentka w urzędzie gminnym :))))
jeżeli zadania publiczne zostają powierzone niepaństwowym służbom to państwo będzie ponosić…
… są dla obywateli współstanowiących naród jako podmiot prawa do samostanowienia
chociaż występuje tendencja do uznania prawa do korzystania z tych praw na poziomie lokalnym i regionalnym przez cudzoziemców mających trwały domicyl w państwie pobytu
traktaty praw człowieka mogą zawierać klauzule generalne dopuszczające wprowadzenie przez zainteresowane państwa w pewnym zakresie ograniczeń w korzystaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz