Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - strona 2

note /search

Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Opracowanie jednolitego tekstu w języku polskim przygotowane przez Marka Antoniego Nowickiego na  podstawie "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by  Protocol No. 11", Council of Europe, H/INF(97) 6 (rev.) z uwzględnieniem tekstu Konwencji  opu...

Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności po nowelizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Polish version/Version polonaise Tłumaczenie Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 z Protokołem dodatkowym oraz Protokołami nr 4, 6 i 7 Niniejszy tekst jednolity Konwencji został op...

Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                         s. 1/30 24-02-99   KONWENCJA  !    " #$%  & "$ '( grudnia 1948 roku ...

Miedzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Spolecznych i Kulturalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW GOSPODARCZYCH,  SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH  otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.(Dz. U. z dnia 29 grudnia 1977 r.)W imieniu  Polskiej Rzeczypospolitej LudowejRADA PAŃSTWAPOLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ  LUDOWEJpodaje do powszechnej wiadomości:W dniu 19 grudnia...

O prawie międzynarodowym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe praw człowieka Podmioty W prawie krajowym to ustawodawca określa, kto jest podmiotem prawa W prawie m-dowym brak normy definiującej podmiotowość - stąd kategoria ta ma charakter doktrynalny Podmiotowość prawnomiędzynarodowa = 1) zdolność prawna 2) zdoln...

Obywatelskie prawa polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

21. Obywatelskie prawa polityczne Prawo do wolnych wyborów a inne obywatelskie prawa polityczne prawo do wolnych wyborów jest jednym z niewielu praw należących do kategorii praw obywatelskich prawa obywatelskie - przysługujące tylko obywatelom danego państwa prawo do wolnych wyborów to prawo poli...

Ochrona kobiet i dzieci w sferze praw socjalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

24. Ochrona kobiet i dzieci w sferze praw socjalnych Standardy międzynarodowej ochrony praw społecznych, zgodnie z ogólną koncepcją praw czlowieka, oparte są o zasadę uniwersalizmu podmiotowego, tzn. są adresowane „do każdej osoby” ale w sferze praw II generacji czytelny jest problem sytuacyjnego z...

Ochrona własności i jej granice

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

20. Ochrona własności i jej granice Prawo do poszanowania mienia zawarte jest w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC, który stanowi: Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzi...

Deklaracja praw człowieka 1948

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.) Wstęp Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystki...

Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

MIĘDZYNARODOWY  PAKT PRAW  OBYWATELSKICH  I  POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że  zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystk...