Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966 - strona 1 Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966 - strona 2 Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966 - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWY  PAKT PRAW  OBYWATELSKICH  I  POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że  zgodnie z zasadami ogłoszonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, uznając, że prawa te wynikają z przyrodzonej godności człowieka, uznając,   że   zgodnie   z   Powszechną   Deklaracją   Praw   Człowieka   ideał   wolnej   istoty ludzkiej   korzystającej   z   wolności   obywatelskiej   i   politycznej   oraz   wyzwolonej   od   lęku   i niedostatku   może   być   osiągnięty   tylko   wówczas,   kiedy   zostaną   stworzone   warunki zapewniające każdemu korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz gospodarczych, społecznych i kulturalnych, zważywszy   na   wynikający   z   Karty   Narodów   Zjednoczonych   obowiązek   Państw popierania powszechnego poszanowania i przestrzegania praw i wolności człowieka, biorąc   pod   uwagę,   że   jednostka   ludzka,   mająca   obowiązki   w   stosunku   do   innych jednostek i w stosunku do społeczności, do której należy, powinna dążyć do popierania i przestrzegania praw uznanych w niniejszym Pakcie, zgodziły się na następujące artykuły: CZĘŚĆ  I Artykuł 1 1.  Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają   one   swój   status   polityczny   i   swobodnie   zapewniają   swój   rozwój   gospodarczy, społeczny i kulturalny. 2.  Wszystkie   narody   mogą   swobodnie   rozporządzać   dla   swoich   celów   swymi bogactwami   i   zasobami   naturalnymi   bez   uszczerbku   dla   jakichkolwiek   zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści,   oraz   z   prawa   międzynarodowego.   W   żadnym  przypadku   nie   można   pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji. 3.  Państwa-Strony   niniejszego   Paktu,   włącznie   z   Państwami   odpowiedzialnymi   za administrację   terytoriów   niesamodzielnych   i   terytoriów   powierniczych,   będą   popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. CZĘŚĆ  II Artykuł 2 1.  Każde z Państw-Stron niniejszego Paktu zobowiązuje  się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa

(…)

Zjednoczonych lub członków jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej, a także
dla wszystkich Państw-stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz
wszystkich innych Państw zaproszonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych do stania się Stroną niniejszego Paktu.
2. Niniejszy Pakt podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone
Sekretarzowi Generalnemu…
… lub członków jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej, a także
dla wszystkich Państw-stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz
wszystkich innych Państw zaproszonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych do stania się Stroną niniejszego Paktu.
2. Niniejszy Pakt podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz