Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK - strona 1

Fragment notatki:

. Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK. Oba pakty przewidują nieco różniące się od siebie systemy kontroli. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych obejmuje on: 1) sprawozdania składane Komitetowi Praw Człowieka przez państwa-strony paktu z realizacji jego postanowień;
2) skargi państw, które mogą składać strony paktu, jeżeli stwierdzą, że inne państwo-strona paktu nie wypełnia zobowiązań wynikających z paktu; skargi te składa się do Komitetu Praw Człowieka - nie dysponuje on jednak żadnymi sankcjami wobec kraju łamiącego normy paktu;
3) petycje indywidualne osób, według których jakieś państwo-strona paktu dopuściło się naruszeń postanowień paktowych; petycje te mogą wystosowywać tylko obywatele państw, które przystąpiły do protokołu fakul­tatywnego do paktu. System kontroli w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecz­nych i Kulturalnych oparty jest na sprawozdaniach państw stron paktu, składanych Radzie Gospodarczej i Społecznej. Powinny one wskazywać środki podjęte w celu realizacji postanowień paktowych oraz postęp dokonany w tej dziedzinie. rada może przekazać sprawozdanie do komisji praw człowieka w celu "zbadania i opracowania zaleceń ogólnych dla celów informacyjnych". Może przedstawić zgromadzeniu ogólnemu narodów zjednoczonych sprawozdanie zawierające "zalecenia ogólne".
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz