Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - strona 3

Prawa człowieka w europejskim prawie wspólnotowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

25. Prawa człowieka w europejskim prawie wspólnotowym PRAWA CZŁOWIEKA JAKO ZASADY OGÓLNE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO Europejskie prawo wspólnotowe w sposób specyficzny odniosło się do problematyki ochrony praw jdnostki. początkowo przyjęto czysto ekonomiczną koncepcję integracji europejskiej dlatego w tr...

Prawa pracownicze i ich ochrona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

22. Prawa pracownicze i ich ochrona Praca jest pods potrzebą człowieka, nadaje sens ludzkiej ezgyst, stanowi zasadn źródło pozyskiwania środków utrzymania. Jej zapewnienie jest istotne dla rozwoju osobowego człowieka i zapokajania jego materialnych aspiracji, więc i zachowania ładu społecznego. K...

Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oddziaływanie prawa międzynarodowego na prawa człowieka konwergencyjne - treść norm konstytucyjnych jest odpowiednio uzgadniana z treścią standardów międzynarodowych (ustawa zasadnicza RFN), bądź gdy normy konstytucyjne interpretuje się zgodnie z t...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

Prawo do poszanowania prywatności Rozważania ogólne to rdzenne prawo pierwszej generacji ma ugruntowaną tradycję koncepcja pow. pod koniec XIX wieku w literaturze amerykańskiej (jako „prawo do bycia pozostawionym w spokoju”) we współczesnym pr. międzynarodowym pr. czł. - kategoria prywatności m...

Prawo do skutecznego środka prawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Prawo do skutecznego środka prawnego to prawo jest często utożsamiane z prawem do środka odwoławczego to nie pojęcia tożsame, ale służą do opisania tej samej gwarancji - gwarancji dostępności efektywnej drogi zaskarżenia naruszenia danego prawa lub wolności w rajowym porządku prawnym poj. „śr. odw...

Prawo do słusznego procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

Prawo do słusznego procesu „ right to fair trial” - prawo do rzetelnego / słusznego / uczciwego / sprawiedliwego procesu (postępowania) „uczciwy” - to najmniej trafne określenie 2 etapy: zastosowanie/zastosowalność - applicability zgodność ze standardami Zakres przedmiotowy - zastosowalność „z...

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego Rozważania ogólne chodzi o wolność człowieka od arbitralnego stosowania środków detencyjnych (środków polegających na pozbawieniu wolności) art. 3 PDPC „Każda osoba ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego” art. 9 PDPC „Nikt nie może po...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny Rozważania ogólne to prawo obywatelskie i polityczne art. 16 ust. 1 i 2 PDPC art. 23 ust. 2-3 MPPOiP art. 12 EKPC art. 17 ust. 2-3 AKPC art. 18 AKPCiL różne formuły ochronne art. 12 EKPC - prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny inne...

Prawo do życia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

8. Prawo do życia Umocowane jest w każdym z dokumentów kreujących ogólne standardy praw czlowieka: Art. 3 PDPC Art. 6 Paktu Art. 2 EKPC Art. 4 AKPC Art. 4 AKPCiL zawsze na pierwszym miejscu, otwiera katalog praw chronionych na mocy danego aktu. Kolejność unormowania nie ma znaczenia normatywnego, ...

Rada Praw Człowieka - informacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

RADA PRAW CZŁOWIEKA ONZ Zadania i funkcje Rady Rada Praw Człowieka ma status organu pomocniczego Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej siedziba znajduje się w Genewie. Dotychczas istniejąca Komisja Praw Człowieka zakończyła działalność ...