Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny - strona 1 Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny - strona 2 Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny - strona 3

Fragment notatki:

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
Rozważania ogólne to prawo obywatelskie i polityczne
art. 16 ust. 1 i 2 PDPC
art. 23 ust. 2-3 MPPOiP
art. 12 EKPC
art. 17 ust. 2-3 AKPC
art. 18 AKPCiL
różne formuły ochronne art. 12 EKPC - prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
inne unormowania - formuła wzbogacona o stwierdzenie, iż „ Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa” art. 17 ust. 5 AKPC - dodatkowo zawarta gwarancja równości praw dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich (w PDPC ta gwarancja przy prawie do godnego poziomu życia) brak wyjątków ex definitione i brak k. limitacyjnych nie jest to prawo absolutne - bo:
nie należy do praw niederogowalnych (więc w czasie st. nadz. może być ogr - ale przeczy temu doświadczenie dziejów :) - ludzie pobierają się mimo wojen
międz. pr. humanitarne nie zawiera wyraźnych gwarancji prawa do małżeństwa i zał. rodziny ale jego poszanowanie podczas wojny wynika z całości unormowań dot. praw rodziny, macierzyństwa i dzieciństwa
Konstytucja RP - art. 48 i 72 - gwarancje na rzecz rodziny i dziecka nie mogą być ogr. w czasie st. nadzwyczajnych
brak k. limit. i wyjątków ex definitione na gruncie EKPC - wyjaśnione przez odesłanie do ustaw krajowych regulujących korzystanie z tego prawa (art. 12 in fine)
uznanie kompetencji państwa w normowaniu spraw związanych z zawarciem małżeństwa i założeniem rodziny
bo małżeństwo jest aktem urzędowym z zakresu komp. państwa
w MPPOiP nie ma takiego odesłania (ale Kom.Pr. Czł. uznał, że wchodzi w grę)
ale to nie oznacza absolutnej swobody państwa - wg ETPC - „środek, który reguluje korzystanie z tego prawa, nie może godzić w samą substancję tego prawa” (Golder p. WB,1975r.)
ustawy mogą ustalać reguły formalne zawarcia małżeństwa
mą też ustalać reguły substancjalne oparte na powszechnie uznanym interesie publicznym np. reguły dot. zdolności, zgody, zakazanych stopni pokrewieństwa, zapobiegania bigamii
pr. krajowe nie może w inny w inny sposób pozbawiać prawa do zawarcia małżeństwa osoby bądź kategorii osób o pełnej zdol. prawnej
sprawa Stanley Hamer p. WB, 1979r.
Sydney Traper p. WB, 1980r. - naruszenie prawa w rezultacie generalnego wykluczenia korzystania z niego przez osoby skazane na dożywocie
czy prawo do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny to dwa odrębne prawa czy jedno ??
2 stanowiska:
że to składniki jednego prawa bo:
jest razem wymieniane
art. 12 EKPC mówi o „korzystaniu z TEGO prawa


(…)


ten problem uwzględniony w III koszyku KBWE
cz. III AK KBWE - wymóg, by przychylnie badać wnioski osób które zdecydował się poślubić obywatela drugiego pań. uczestniczącego
Konwencja w sprawie Obywatelstwa Kobiet Zamężnych z 1957r.
wykluczenie przesądzenia o obywatelstwie kobiety z faktu zawarcia małż. bądź zmiany obywatelstwa przez męża
przyznanie kobiecie prawa opcji (ona wybiera czy chce zachować swoje, czy przyjąć obyw. męża)
kryterium płci
dokumenty międz. mówią o „prawie do zawarcia małż. kobiet i mężczyzn”
to świadome zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych
umocowanie heteroseksualnego modelu małżeństwa
nasilające się tendencje w pr. krajowych do uznawania związków partnerskich (niekoniecznie
małżeństwa”) nie odpowiadających kryterium heteroseksualności (odmienność podejścia ETPC wobec homoseksualizmu i transseksualizmu) problem transseksualizmu sprawa Rees p. Wlk. Brytanii ,1986r.
pr. brytyjskie wykluczało zawarcie małż. przez transseksualistę „z kobiety na mężczyznę” z drugą kobietą
ETPC nie stwierdził naruszenia art. 12
pr. do zawarcia małż. dotyczy tradycyjnego małż. między osobami przeciwstawnej płci biologicznej
głównym przedmiotem zainteresowania art. 12 jest ochrona małżeństwa jako podstawy rodziny…
… transseksualiście w jakichkolwiek okolicznościach korzystania z prawa do zawarcia małż.”
problem homoseksualizmu
brak uznania przez ETPC małżeństw lesbijek/gejów
związek lesbijski - ETPC uznał że relacja między partnerkami jest w kategoriach prawa do poszanowania życia prywatnego, a nie życia rodzinnego
sprawa homoseksualnych związków partnerskich - w sferze marginesu oceny państw-stron
nie można wywodzić prawa…
… z niepełnoletnimi dziewczynami
art. 12 - zawarcie małż. zależy od prawa kraju pobytu - ale łatwo je obejść (wyjazd do kraju pochodzenia i tam zawarcie małż.)
dokumenty praw człowieka w świecie Islamu nie wpr. kryterium wieku małżeńskiego (Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka z 1981r, Karta Praw Człowieka i Ludu w Świecie Arabskim)
kryterium swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków
art. 16…
… - nie wykazują jednolitości:
część państw - nawet nieodpłatnie gwarantują zabiegi in vitro (też wobec związków z udziałem transseksualisty „z kobiety na mężczyznę”)
z europejskich standardów bioetycznych wynika uprzywilejowane traktowanie syt. małżeńskiej (i innych zw. hetero) w medycznie wspomaganej prokreacji ogólne dokumenty pr. czł. - nie normują kwestii adopcji prawo do adopcji nie jest zawarte pośród praw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz