Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1) - strona 1 Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1) - strona 2 Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1) - strona 3

Fragment notatki:

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oddziaływanie prawa międzynarodowego na prawa człowieka
konwergencyjne - treść norm konstytucyjnych jest odpowiednio uzgadniana z treścią standardów międzynarodowych (ustawa zasadnicza RFN), bądź gdy normy konstytucyjne interpretuje się zgodnie z treścią standardu (Hiszpania, Portugalia)
komplementarne - stosowane normy międzynarodowej ochrony PR wypełniają luki występujące w konstytucji (Austria, Holandia)
Problemy z normowaniem praw drugiej generacji - uznawane są bardziej za cele polityki państwa a nie prawa podmiotowe jednostki - zobowiązują państwo do starannego działania a nie natychmiastowego rezultatu - prawa drugiej generacji traktuje się jako cele polityki państwa
Obecnie pogląd doktryny - prawa człowieka to te, które służą jednostce w sposób bezpośredni. Możliwy jest model integracyjny wszystkich generacji - jednolitości zbioru praw człowieka. Nie kwestionuje się ich wspólnego źródła - przyrodzonej godności osobowej człowieka Prawa człowieka zawarte w konstytucji można stosować bezpośrednio, dzięki temu omija się ustawodawstwo organów państwowych - na ich podstawie formułować np. skargę konstytucyjną, która jest dopełnieniem potencjału konstytucyjnej ochrony praw jednostki. K'97 poświęca im rozdzial II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela), ustawodawca przyjął model integracyjny, można powiedzieć, że są wartością centralną kostytucji - 6 podtytułow: Zasady ogólne Wolności i prawa osobiste Wolności i prawa polityczne Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne Środki ochrony wolności i praw Obowiązki Nowa konstytucyjna regulacja tych praw odpowiada modelowi konstytucji prawnej:
Zastosowana technika legislacyjna
Wprowadzenie możliwości bezpośredniego stosowania
Instytucja skargi konstytucyjnej
Prawo pozytywne - przybierają postać praw podmiotowych - 3 możności:
Swobodnego podejmowania decyzji co do sposobów dokonywania określonych czynności wywołujących skutki prawne
Swobodnego wykonywania tak podjętych decyzji Domagania się określonych świadczeń ze strony innych podmiotów prawa
Prawa i wolności wywodzą się z jednego źródła - godności osobowej istoty ludzkiej
Ograniczenie korzystania z tych praw jedynie wg zasad, stos. łącznie:
Legalności - zgodne z obowiązującym prawem (w PL - ustawa)
Celowości - konieczność ochrony prawowitego celu
Proporcjonalności - pomiędzy ograniczeniem a faktyczną potrzebą dyktowaną przez chroniony cel


(…)

…, w służbie zastępczej, klęska lub zagrożenie; zakaz zatrudniania dzieci<16;minimalna wysokość wynagrodzenia w ustawie)
Zasada ochrony dzieci (wprowadzono RPO do ochrony)
Przed przemocą
Okrucieństwem
Wyzyskiem
Demoralizacja
Obowiązek władz publicznych do walki z bezrobociem
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dni wolnych od pracy, płatnych urlopów (niezależnie od obywatelstwa)
Prawo…
… wspólne
ochrona ojczyzny + obowiązkowa służba wojskowa/zastępcza
ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI
Bezpośrednio z konstytucji:
zasada wynagrodzenia szkody
zasada kontroli instancyjnej
instytucja skargi konstytucyjnej (dot. Ustaw, aktów generalnych i indywidualnych adm., decyzje sądowe, bezczynność władz). Cudzoziemcy też, ale nie o azyl lub status uchodźcy. Stosowana dopiero po wyczerpaniu się możliwości toku instancyjnego.
możliwość występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich
skarga indywidualna do organów międzynarodowych - Komitet Praw Człowieka w Genewie, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Dochodzone tylko w granicach ustalonych w ustawie:
minimalna wysokość wynagrodzenia/zasiłku
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, urlopów, dni wolnych
pomoc władz publicznych osobom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz