Foliogramy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Foliogramy - strona 1 Foliogramy - strona 2

Fragment notatki:

Prawo międzynarodowe
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Podmioty W prawie krajowym to ustawodawca określa, kto jest podmiotem prawa
W prawie m-dowym brak normy definiującej podmiotowość - stąd kategoria ta ma
charakter doktrynalny Podmiotowość prawnomiędzynarodowa = 1) zdolność prawna 2) zdolność do cz. pr. - zdolność utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych, uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych, zawierania umów międzynar., sprawowania opieki dyplomatycznej itd. Podmio t pierwotny (suwerenny) państwo Podmioty pochodne (ich podmiotowość może mieć różny zakres) organizacje międzynarodowe ( Uczestnicy stosunków międzynar . - państwa, organizacje międzynar., korporacje międzynar., kościoły, partie, organizacje pozarządowe, itp.)
Traktaty praw człowieka uznają określone prawa osób trzecich (beneficjariuszy, podmiotów uprawnionych - pod jurysdykcją podmiotu zobowiązanego ), które nie są stronami traktatów międzynar.
Państwa są stronami traktatów i podmiotami zobowiązanymi. Organizacje międzynar. - KPP przewiduje możliwość związania się EKPC przez UE.
Kwestia podmiotowości prawnomiędzynarodowej
jednostki
Źródła prawa hard law soft law W sensie m aterialn ym - wola państw i organizacji międzynarodowych
W sensie formalnym - art. 38 Statutu MTS:
1. traktaty międzynarodowe (umowy, karty, pakty, konwencje)
2. zwyczaj międzynarodowy
3. zasady ogólne prawa międzynarodowego
-----------------------------------------
4. uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych 5. akty jednostronne państwa
Brak hierarchii źródeł prawa (wyj. normy w KNZ oraz ius cogens W sensie materialnym - godność istoty ludzkiej
Ad. 1) MPPOiP, EKPC, AKPC, etc.
Ad. 2) zakaz ludobójstwa, zakaz tortur, etc., PDPC (?)
Ad. 3) pacta sunt servanda , zasada naprawienia szkody, zakaz nadużywania prawa
Bogate soft law : PDPC, Deklaracja Praw Dziecka, Rekomendacje ZO NZ, ZP RE, KM RE, etc. UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:
podmioty stosunków międzynarodowych
Inni uczestnicy: korporacje międzynarodowe, kościoły, partie, organizacje pozarządowe
PODMIOTY STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH:
Państwa
Organizacje międzynarodowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz