Prawo karne skarbowe- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe- wykład 1 - strona 1 Prawo karne skarbowe- wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 1
Zaliczenie z przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi
Ocena pozytywna po uzyskaniu 50%+1pkt możliwych do zdobycia punktów;
+2 pkt za prawidłową odpowiedź
-1 pkt za błędną odpowiedź
Nie będzie procedury
Jedno do naruszenia zasad prawnych
Literatura:
Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka: „Prawo i postępowanie karne Skarbowe”, Wyd. Wolters Luwers, Warszawa 2010 r.,
Ustawa z dn. 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) weszła w życie 17.10.1999 r.
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 5 paźrziernika 2010r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 (Dz. U. 2010 nr 194 poz. 1288)
Rozporządzenie rady ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
Konsultacje
Wtorek (tydzień b) 11:00-11:30 1.9
Wykład 1
Miejsce przepisów prawa karnego skarbowego w systemie prawa stanowionego
Prawo karne skarbowe (dalej PKS), z uwagi na wielowarstwowość materii z zakresu prawa karnego oraz prawa finansowego jest dziedziną prawa bardzo skomplikowaną
Prawo Skarbowe dzielimy na
Publiczne
Prawo finansowe
Prawo karne
Prawo karne skarbowe
Prywatne
PKS służy zabezpieczeniu realizacji norm prawa skarbowego oraz interesów finansowych:
Skarbu Państwa
Jednostek samorządu terytorialnego
Państw członkowskich Unii Europejskiej
Unii Europejskiej
PKS stanowi tzw. pozakodeksowe prawo karne
PKS stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego powszechnego, charakteryzującą się znaczną autonomicznością przyjętych rozwiązań materialno prawnych.
PKS jest wyspecjalizowanym działem prawa, który został ukształtowany na pograniczu prawa i postępowania karnego oraz prawa finansowego, prawa administracyjnego i prawa cywilnego.
PKS zostało skodyfikowane w jednej ustawie Kodeks karny skarbowy, który obejmuje wszystkie przepisy dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych (ma charakter zamknięty).
PKS ma zastosowanie dopiero wtedy, gdy przy pomocy instrumentów, jakimi dysponują inne gałęzie prawa, nie da się zabezpieczyć respektowania ustalonych tam reguł postępowania i gdy naruszenia obowiązujących norm są na tyle poważne, że wymaga to zdecydowanego przeciwdziałania w postaci uruchomienia sankcji karnych.


(…)

…, dewizowe, podatkowe oraz w zakresie gier hazardowych), odwołując się odpowiednio do przepisów Kodeksu postępowania karnego w części procesowej, a w części wykonawczej - do Kodeksu karnego wykonawczego.
Kto wyznacza kary za przestępstwa skarbowe ? - SĄD

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz