Prawo karne - definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - definicja - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO KARNE - to sformułowanie bardzo ogólne, odnosi się do całej gałęzi prawa. Mówiąc o tym mamy na myśli trzy oddziaływania:
- Prawo Karne Materialne (PKM)
- Prawo Karne Formalne (PKF)
- Prawo Karne Wykonawcze (PKW)
Prawo Karne Materialne to dziedzina prawa, która określa co jest przestępstwem, kary i okoliczności przestępstw. Źródłem PKM jest Kodeks Karny z 1997 roku - kodeks jest głównym źródłem, dodatkowym są ustawy. PKM zmienia się bardzo dynamicznie, gdyż zachodzą w życiu gospodarczym ciągłe zmiany np. cyberprzestępczość.
Zakres kryminalizacji - wprowadza się zmiany do KK.
Kodeks Karny (KK) - jest aktem wyższej rangi niż ustawa, jest również ustawą.
Prawo Karne Formalne - zwane postępowaniem karnym, dziedzina prawa, która określa działalność organów państwa zmierzającą do ustalenia czy przestępstwo zostało popełnione i określa karę. Określa zachowanie osób uczestniczących w przestępstwach. Główne źródło Kodeks Postępowania Karnego z 1997 roku.
Prawo Karne Wykonawcze - zbiór przepisów określających wykonywanie rozstrzygnięć (procesów), np. grzywny. Główne źródło Kodeks Karny Wykonawczy z 1997 roku.
Na Prawo Karne Materialne składają się 3 rzeczy:
- przestępstwo
- zasady odpowiedzialności
- kary i inne środki
PRAWO KARNE - mówi, jak mamy się zachować, by uniknąć przestępstwa i jaka kara nas czeka, gdy je popełnimy. Różnicuje kary w zależności od przestępstwa.
Prawo Karne Powszechne dotyczy wszystkich osób, ustawodawca mówi „kto”.
Do wyspecjalizowanych dziedzin Prawa Karnego zaliczamy:
- Prawo Karne Wojskowe (np. przestępstwa związane z falą w wojsku, ustawa wojskowa kk z 1997 roku z licznymi zmianami),
- Prawo Karne Skarbowe (kodeks karny skarbowy z 1999 roku z licznymi zmianami)
- Prawo Wykroczeń (reguluje odpowiedzialność za małe (drobniejsze) naruszenia prawa, kodeks wykroczeń z 1972 roku z licznymi zmianami)
- postępowanie w sprawach nieletnich (ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku z licznymi zmianami)
- prawo międzynarodowe karne
Prawo Karne wchodzi w zespół nauk penalnych, kryminologii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz