Prawo karne skarbowe- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne skarbowe- wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 4
Środki penalne za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Jan Kowalski - prowadzący działalność gospodarczą - spóźnił się o 3 dni z wpłatą podatku dochodowego. Zdarzyło mu się to pierwszy raz. Czy powinien on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej
Nie występuje szkoda społeczna
Uwagi prowadzające - artykuł 22 k,k,s zawiera wyliczenie kar (3), środków karnych (12) i środków zabezpieczających (9) za przestępstwa skarbowe. Katalog ten nie ma charakteru w pełni kompleksowego.
Kodeks karny skarbowy nie przewiduje w katalogu kar kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności
Kolejność środków penalnych nie ma charakteru przypadkowego. Jest to kolejność od tradycyjnego dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, aż po środki dolegliwości ekonomicznej i niemajątkowej. Na katalog środków zabezpieczających składają się środki o charakterze leczniczym i nieleczniczym.
Katalog środków penalnych:
Kary
Środki karne
Środki zabezpieczające
Kary za przestępstwa skarbowe
Kara grzywny w stawkach dziennych
Grzywna od 10 do 720 stawek (nadzwyczajnie obostrzona - 1080 stawek); wartość stawki - min 1/30 minimalnego wynagrodzenia; max = 400*1/30 minimalnego wynagrodzenia
Art. 23 k.k.s
Kara ograniczenia wolności
Możliwe do wymierzenia zawsze gdy przestępstwo jest zagrożone kara pozbawienia wolności (z wyłączeniem przypadków nadzwyczajnego obostrzenia) oraz z sankcji (jeden przypadek - art. 110 k.k.s nielegalna sprzedaż losu)
Kara pozbawienia wolności
Od 5 dni do 5 lat; wymierzane w dniach, miesiącach i latach (nadzwyczajnie obostrzona - do 10 lat; w warunkach kary łącznej - do 15 lat)
Art. 26-27 k.k.s
Wymiar kary grzywny w stawkach dziennych
ETAP 1
Ustalenie liczby stawek dziennych od 10 do 720 (chyba że ustawa stanowi inaczej
ETAP 2
Określenie wysokości stawki dziennej od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 400-krotnosci tej kwoty
Na 2013 r. Minimalna kara grzywny: Maksymalna kara grzywny: Na rok 2012r.
Wysokość kary grzywny w stawkach dziennych:
Minimalna 1/30*1500=50zł
Maksymalna 400*(1/30*15000)=20 000
Wysokość kary grzywny za przestępstwa skarbowe:
Minimalna 10 stawek*50=500zł
Maksymalna 720 stawek * 20 000 = 14 400 000zł


(…)

… określonego stanowiska (art. 34 ust. 1-2 5 k.k.s)
Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 k.k.s)
Pozbawienie praw publicznych (art.34 ust 1+3+5 k.k.s)
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Warunkowe zwolnienie
Środki zabezpieczające (art. 22 ust 3 k.k.s)
Lecznicze:
Umieszczenie w zakładzie zamkniętym
Umieszczenie…
…. Wynagrodzenia.
By uniknąć odpowiedzialności, może złożyć czynny żal i złożyć zaległą deklaracje (gdy jeszcze nie zostało wszczęte postępowanie)
Art. 80a.
§ 1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji
podsumowującej,
podlega karze grzywny za wykroczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz