Skrypt - typ czynu zabronionego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt - typ czynu zabronionego - strona 1 Skrypt - typ czynu zabronionego - strona 2 Skrypt - typ czynu zabronionego - strona 3

Fragment notatki:

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOSCI  KARNEJ:  BEZPRAWNOŚĆ KRYMINALNA  Typ czynu zabronionego  Przesłanki odpowiedzialnśoci karnej    Czyn    Kryminalnie bezprawny    Objęty formalnie zakazem karnym    Nie objęty kontratypem    Społecznie szkodliwy    W stopniu więcej niż znikomym    Zawioniony, tzn popełniony    W jednej z tzw. form winy    Przez osobe dorosłą    Przez osobę poczytalną    Przez osobę, której zdolność dokierowania swoim postepowaniem  nie była wyłączona z innych przyczyn niż nieletniość i  niepoczytalność  Bezprawność i jej rodzaje    Bezprawność jako sprzecznosc z jakakolwiek normą  prawną:    Bezprawny jest czyn sprzeczny z prawem:    T.j. Z obowiązkem prawnym – norma zobowiazująca do  działalnia (nakazem prawnym) lub niedziałalnia  (zakazem prawnym)    Dla prawa karnego ma znaczenie  BEZPRAWNOŚĆ  KRYMINALNA  czyli przekroczenie zakazów prawa  karnego obwarowanych sankcja w postaci kary.   Warunki bezprawności kryminalnej    Czyn podpada pod  formalny zakaz karny  wysłowiony w opisie typu czynu zabronionego jako  przestepstwo lub wykroczenie     T.j. Czyn  WYPEŁNIA ZNAMIONA TYPU CZYNU  ZABRONIONEGO     Czyn nie  podpada pod  typowa okoliczność  wyłaczjaca bezprawność – KONTRATYP    FORMALNY ZAKAZ KARNY + BRAK KONTRATYPU  Znamiona typu czynu zabronionego  Typ czynu zabronionego - znamiona    Zwiezły opis czynu zabronionego zawarty w  formalnym zakazie karnym wskazuje cechy, którym  odpowiadac musi konkretny czyn, aby mógł się stać  podstawą odpowiedzialnosci karnej z tytułu  przekroczenia zakazu. Jest to  abstrakcyjny obraz  pojeciowy czynu zwany TYPEM CZYNU  ZABRONIONEGO.    Cechy typu czynu zabronionego to  USTAWOWE  ZNAMIONA CZYNU ZABRONIONEGO  Zanmiona czynu zabronionego  -  geneza pojęcia    W literaturze spotyka się pojęcia: ustawowa istota czynu, ustawowy  stan faktyczny, skład przestępstwa, ustawowa określoność czynu,  ustawowe znamiona przestępstwa, ustawowe znamiona czynu  zabronionego     Korzenie pojęcia ustawowych znamion przestępstwa sięgają  włoskiego prawa procesowego XIII wieku. Wówczas to przez  corpus  delicti  rozumiano „zespół przedmiotowych środków dowodowych  będących warunkiem przystąpienia do inkwizycji w stosunku do  podejrzanego”.     W XVIII wieku  corpus delicti  stał się terminem prawa materialnego,  który wskazywał na istotne cechy przestępstwa. 

(…)

… kierunkowe mogą być popełnione
jedynie w zamiarze bezpośrednim.
 
Typ ogólny i szczególny
 
Typ ogólny (podstawowy)
  Np
 
zabójstwo
Typy szczegóne
  Uprzywilejowane
  Zabójstwo
eutanatyczne
  Zabójstwo z afektu
  Kwalifikowane
  Zabójstwo
ze szcególnym okrucienstwem
Czyny z zagrożenia i naruszenia
Czyny narszające dobro prawne
  Czyny zagrażajace dobru prawnemu
 
  Czyny
zagrożenia konkretnego…
… ciężarna”
”małoletni”, „dziecko”
 
Pojecie pokrzywdzonego
 
Pokrzywdzonym jest (zgodnie z art. 49 k.p.k.)
osoba prawna lub fizyczna, której dobro prawne
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone
przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może też być
instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna,
choćby nie miała osobowości prawnej.
Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie
wzmożenia ochrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu
sądowym w sprawach karnych
 
 
„l. O tym, kto jest osobą pokrzywdzoną w konkretnej
sprawie, decyduje dobro prawne tej osoby naruszone lub
zagrożone przez sprawcę czynu, i to w sposób bezpośredni
(art. 40 § l k.p.k.), choćby nie wynikało to wprost z opisu
tego czynu i jego kwalifikacji prawnej. Owa bezpośredniość
wchodzi w grę także wtedy, gdy przedmiotem ochrony
prawnej jest wprawdzie dobro ogólniejszej natury, ale
zagrożenie tego dobra powoduje również bezpośrednie
pokrzywdzenie indywidualnej osoby.
2. Kryterium uznania jakiejś osoby za pokrzywdzoną wynika
z prawa karnego materialnego. Nie oznacza to jednak, by
organ procesowy pozbawiony był możliwości dokonywania
odmiennej oceny dowodów także co do przyjętego
uprzednio założenia, że dana osoba…
…: ich istnienie (w typie podstawowym
czynu zabronionego) zależy od zachowania
zindywidualizowanego podmiotu
kazirodztwo
  bigamia
 
 
Niewłaściwe – znamię indywidualizujace decyduje o
bycie typu szczególnego (zaś typ podstawowy ma
charakter powszechny)
  dzieciobójstwo
Skutkowe i bezskutkowe
 
 
Jeżeli do znamion typu czynu zabronionego należy
znamię określające skutek zachowania się sprawcy,
wówczas mamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz