Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw - strona 1 Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw - strona 2 Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw - strona 3

Fragment notatki:

Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw.
Można sobie wyobrażać różne modele odpowiedzialności karnej.
taki model kiedy sprawcy wymierzamy karę za całą jego przestępczą aktywność, przestępcze życie, niezależnie od tego jak wiele tych przestępstw popełnił tak go bilansujemy i za wszystko wymierzamy mu jedną karę. można wszystko poszatkować i wymierzać oddzielne kary za poszczególne złe czyny które sprawca popełnił. Punktem skrajnym tych rozważań jest pytanie co to jest jak ktoś podkłada bombę i ginie pięć osób? Czy doszło do popełnienia pięciu morderstw i za każdego zabitego trzeba wymierzyć osobną karę, czy jest to jedno przestępstwo za które trzeba wymierzyć jedną karę. To są pytania nad którymi się trzeba zastanowić kiedy myślimy o problemie jedności wielości czynów.
Punktem wyjścia tych rozważań jest pewna dyrektywa aksjologiczna (o której racjonalność już nie pytamy) z art. 11 par. 1 KK brzmiąca - ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. Nie możemy karać kogoś za to samo kilka razy, bo inaczej by było niesprawiedliwie.
Nie jest wykluczone przez tę dyrektywę, że wiele różnych czynów może stanowić jedno przestępstwo. Ustawodawca zamienia wielość w jedność, ale nie może jedności zmultiplikować.
KK opisując aktywność człowieka posługuje się różnymi pojęciami. Mówi o zachowaniu, o czynie, o czynie zabronionym i mówi o przestępstwie. Nie ma ludzkiego czynu jako takiego, jest człowiek jakoś zachowujący się. Zasadą jest przyjęcie na gruncie prawa karnego iż da się w owej ludzkiej aktywności wydzielić pewną minimalną, naturalną jednostkę nie podlegającą klasyfikacji prawnokarnej i tą najmniejszą jednostką ludzkiej aktywności wg KK jest zachowanie. Zachowanie to może realizować znamiona typu czynu zabronionego ale nie musi. Zachowanie to pewien kompleks ruchów które można sensownie z sobą połączyć, ma jakieś znaczenie społeczne. Jedno zachowanie człowieka, które cechuje pewien związek merytoryczny ruchów, pewien sens społeczny ruchów tudzież zwartość czasowa, może być tylko jednym przestępstwem. Jedno zachowanie nigdy nie może prowadzić do wielości przestępstw nawet gdyby łączyło się z powstaniem wielości skutków. Jeżeli wiele skutków powstaje w związku z wykonaniem jednego zachowania to nigdy nie może doprowadzić do wielości przestępstw. Jeżeli ktoś naciska spust karabinu maszynowego i serią zabija 30 osób to mamy do czynienia z jednym zachowaniem które spowodowało 30 skutków śmiertelnych ale nie będzie to 30 zabójstw.
Może się zdarzyć, że będzie potrzebny pewien ciąg zachowań żeby zrealizowany został opis czynu zabronionego ujęty w jakimś typie części szczególnej. Typ części szczególnej jest tak skonstruowany, że do jego realizacji potrzebna jest pewna wielość ludzkich zachowań.

(…)

…. Jedna kradzież to jest kradzież z włamaniem dokonana a druga tylko usiłowana. W trzecim domku zastali śpiącego właściciela i dali mu żelaznym prętem po głowie. I nagle kradzież z włamaniem przekształciła się w kradzież z włamaniem i rozbojem. Okazuje się, że te poszczególne zachowania objęte czynem ciągłym z osobna mogą stanowić różne typy czynów zabronionych byleby wspólnie realizowały znamiona konkretnego…
… czynność A i czynność B np. rozbój „kto stosując przemoc zabiera cudzą rzecz ruchomą”. Taki przypadek - jeden drugiego pobił i dopiero jak to zrobił to przyszło mu do głowy żeby tamtemu przejrzeć kieszenie i zabrać portfel. To nie jest rozbój mimo że użył przemocy i zabrał rzecz, bo nie było związku miedzy przemocą a kradzieżą. Poszczególne czynności wykonawcze mogą ale nie muszą stanowić osobne czyny zabronione. Gdyby nie było przestępstwa rozboju opisanego w art. 280 par. 1, osobno jak użył przemocy to, to co zrobił jest co najmniej spowodowaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu, jak potem zabrał mu pieniądze to jest to kradzież. Z wielości zawsze ustawodawca może zrobić jedno.
wielość czynności wykonawczych w typie może być określona alternatywnie. Np. art. 270 - fałszowanie dokumentów „kto w celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz