Zbieg przepisów - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg przepisów - omówienie (I sem) - strona 1 Zbieg przepisów - omówienie (I sem) - strona 2 Zbieg przepisów - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

ZBIEGI (WIELOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY Jedność czasu, miejsca, osób, jednolitość zamiaru, spójność zewnętrznego fragmentu zachowania ZBIEG PRZESTEPSTW (RZECZYWISTY) 3 systemy wymierzania kary łącznej (w Polsce system mieszany): - system kumulacji-suma arytmetyczna kar wymierzonych
- system absorpcji(pochłaniania) -wymierzenie kary za jedno najcięższe przestępstwo, pozostałe traktowane jako środki obciążające system asperacji (zaostrzenie najsurowszej z kar)- orzeczenie kary surowszej od najwyższej z kar wymierzonych
W ustawodawstwie system mieszany( ograniczonej kumulacji)
Art. 85 (przesłanki)
sprawca popełnił co najmniej 2 przestępstwa
zanim zapadł jeszcze pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, za którekolwiek z przestępstw
wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (łączeniu podlegają pozbawienie i ograniczenie wolności)
sąd orzeka - obligatoryjnie
przy wymierzaniu kary łącznej bierze się za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa Granice i wymiar kary (art. 86 i.n.) Jeżeli za przestępstwa pozostające w zbiegu orzeczono kary tego samego rodzaju lub podlegające łączeniu, są jest zobowiązany do orzeczenia kary łącznej Minimum - najwyższa z orzeczonych kar
Maksimum - do sumy orzeczonych kar, ale nie może przekraczać 15 lat pozbawienia wolności, 18 miesięcy ograniczenia wolności i 540 stawek dziennych kara łączna grzywny - do 180 stawek dziennych przy zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz do 90 stawek przy zawieszeniu kary ograniczenia wolności
wysokość stawki dziennej - od 10 do 2000 zł, ale nie może przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio (art. 86 § 2)
łączeniu podlegają tylko kara pozbawienia i ograniczenia wolności - miesiąc ograniczenia = 15 dni pozbawienia (miesiąc pozbawienia = 2 miesiące ograniczenia), (art. 87)
jeżeli jedną z kar orzeczonych jest 25 lat lub dożywocie, kara łączna wymierzana jest za pomocą systemu absorpcji (art. 88)
przy zbiegu kilku kar 25 lat pozbawiania wolności, sąd może orzec dożywotnie pozbawienie CIAG PRZESTEPSTW (art. 91) Sytuacja inna niż w zbiegu przestępstw, instytucja wprowadzona w 1997 r.
sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu (podobieństwo prawne i faktyczne, zastosowanie tej samej kwalifikacji prawnej, ta sama czynność czasownikowa)
dwa lub więcej przestępstw
zanim nie zapadł wyrok, chociażby nieprawomocny
sąd orzeka - obligatoryjnie
orzeka na podstawie przepisu, którego znamiona wyczerpuje każde z tych przestępstw
Art. 91§1 - wymiar kary - do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (8 lat  12)


(…)

specialis derogat legi generali) - dyrektywa logiczna, stosunek występujący między typami podstawowymi i typami szczególnymi. Pozornie wyczerpuje zbieg przestępstw, wydaje się że wyczerpuje znamiona, ale przepis szczególny ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym np. zabójstwo w afekcie art. 148§4 a 148§1, wg Woltera przepis ogólno-rodzajowy
zasada konsumpcji (lex consumens derogat legi consumptae) - konkretny czyn wyczerpuje znamiona jednego przestępstwa, a jednocześnie wyczerpuje znamiona innego przestępstwa, przykłady: znęcanie się (art. 207 kk) pochłania naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217), zgwałcenie (art. 197) konsumuje krótkotrwałe pozbawienie wolności (art. 189), kradzież ze włamaniem (art. 279) konsumuje zniszczenie cudzej rzeczy (art. 288). Przyjmuje się, że przepis konsumowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz